Aktuellt

2024-04-25
Yttrande från Lundaliberalerna ang. samråd Lunds översiktsplan

Yttrande från Lundaliberalerna - Samråd Lunds översiktsplan - 2024-04-23 I stora drag tycker Lundaliberalerna att det förslag om ny översiktsplan som har skickats ut är

2024-02-13
Utlysning av tjänst som valombudsman

Liberalerna Lund söker en valombudsman inför valet 2024 för perioden 9 maj - 9 juni. De två första veckorna erbjuder en lägre arbetsbelastning, medan de

2023-05-02
Lunds elever behöver mer fysiskt läromedel

Tillgång till läromedel av hög kvalitet är viktig både för lärare och elever, men tillgången till läromedel ser i dag olika ut på olika skolor.

2023-04-28
Fler borde få möjlighet att bygga sitt drömboende

I Lund byggs det mycket, och det är positivt! Fler Lundabor skapar en stabilare välfärd för oss alla. Men allt för länge har det byggts

2023-04-21
Liberalerna vill se över möjligheterna för Lunds Stadsorkester att återvända till Stadshallen

I en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden föreslår Liberalerna att utreda vilka förutsättningar som krväs för att stadsorkestern ska kunna använda stadshallen för sina konserter.

2023-04-03
Stötta föreningar som motverkar ekonomisk utsatthet

I tuffa ekonomiska tider är det avgörande att hela samhället går samman för att stötta de som har det tufft. Civilsamhället spelar en avgörande roll

2023-03-30
Dags för framtidens bussar i Lund

I en skrivelse till Lunds kommunstyrelse föreslår Liberalerna, Miljöpartiet, Förnyalund och Centerpartiet att kommunkontoret ska ges i uppdrag att utreda om och hur automatiserade bussar

2023-03-20
Nytt regeringsbesked ger fler studentbostäder

Liberalerna har länge arbetat för fler studentbostäder och välkomnar att regeringen ger Boverket i uppdrag att föreslå lättnader i byggkraven för studentbostäder. Det kommer att

2023-03-17
Förbjud Tiktok på kommunens telefoner

Lundaliberalerna har lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen om att omgående förbjuda Tiktok på kommunens tjänstetelefoner. Tiktok har uppmärksammats som en stor säkerhetsrisk och är

2023-03-07
Kräv utökat registerutdrag för tjänster nära barn

För att trygga barn och unga i kommunen föreslår Liberalerna i Lund att ett utökat registerutdrag ska krävas. Vid anställning inom förskole-, skol- och fritidshemsverksamher