Stötta föreningar som motverkar ekonomisk utsatthet

I tuffa ekonomiska tider är det avgörande att hela samhället går samman för att stötta de som har det tufft. Civilsamhället spelar en avgörande roll för att komplettera den offentliga sektorns insatser i en tid när höjda priser på mat, drivmedel och energi inneburit stora svårigheter för personer med små inkomster. Lunds kommun har under den förra mandatperioden arbetat snabbfotat för att kreativt lösa uppkomna problem och det bör kommunen fortsatt göra.

Vi föreslår nu att en ny stödform införs inom kommunstyrelsens regi med ekonomiskt stöd till föreningar som motverkar ekonomisk utsatthet. Det kan handla om föreningar som Röda Korset och Lunds makalösa föräldrar för alltifrån matkassar till utflykter och aktiviteter med barn, vuxna och familjer i ekonomisk utsatthet. Dessa målgrupper drabbas extra hårt i tider av ekonomiska nedgång.