Vi är Lunds liberala parti. Vi kämpar för att alla människor ska ha frihet att forma sitt eget liv och möjlighet att växa och utvecklas.


Mer om Liberalerna Lunds politik


Framtiden börjar i klassrummet
Framtiden börjar i klassrummet

Kunskap öppnar nya vägar och möjligheter i livet. Det är därför vi liberaler kämpar så envist för en bättre skola. För varje barn.

Leva livet hela livet
Leva livet hela livet

I vårt Lund ska alla, oavsett ålder, bakgrund eller funktionsnedsättning, kunna leva ett fritt och självständigt liv med hög livskvalitet.

Lund - Nordens Silicon Valley
Ett Lund som växer och utvecklas

Vi vill fortsätta utveckla Lund som nordiskt nav för forskning och innovationer. Då behövs det en företagsvänlig politik.En politik med både hjärta och hjärna

Som liberal tror jag på att vi människor föds och växer med drömmar vi vill ska förverkligas. Det kan vi göra med rätt förutsättningar i form av kunskap och möjligheten att göra egna livsval. Men det måste också finnas hjälp att få i tider då livet inte går som man tänkt sig. Därför behövs en liberal politik med både hjärta och hjärna.

Philip Sandberg (L)
Kommunstyrelsens ordförande

Kampanj i Skrylle
Philip Sandberg med barnvagn
Kampanj

Facebook-nyheter

1 vecka sedan

Liberalerna Lund

BONUS TILL KOMMUNANSTÄLLDA! 💰

Lunds kommun kommer att dela ut ett presentkort på 1 000 kronor till alla anställda i Lunds kommun, som kan användas fram till nästa sommar. Presentkortet kan bara användas i Lunds kommun, och är därför både en uppskattning till personalen som har kämpat så hårt under pandemin, och ett stöd till Lunds handel i tuffa tider.

Kom ihåg - tvätta händerna och håll avstånd!
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

1 vecka sedan

Liberalerna Lund

NU STÄRKS SAMARBETET MED CIVILSAMHÄLLET 💪

På det senaste mötet i socialnämnden antogs nya riktlinjer för socialnämndens stöd i form av "Idéburet offentligt partnerskap" (IOP) med civilsamhället, samt ett förslag till ett förnyat IOP med kvinnojouren.

I de nya riktlinjerna utökas stödet till civilsamhället genom att målgruppen breddas. Utöver personer med psykiska funktionsvariationer samt våldsutsatta, inkluderas nu även personer med missbruk och beroendeproblematik.

Genom att bredda målgruppen ökar vi ambitionerna och vikten av IOP så att de kommer fler Lundabor till gagn. Som ett led i arbetet med civilsamhället föreslås att IOP med Kvinnojouren Lund utökas och förlängs.

– Det är framför allt glädjande att stödet till kvinnojouren utökas. Civilsamhället utgör en viktig del i samhället och i synnerhet i arbetet för att fånga upp våld i nära relationer. I Liberalerna har vi under många år arbetat hårt för att skydda utsatta. Vi har bland annat drivit igenom en hederskartläggning och att kommunen ska inrätta ett kommunalt skyddat boende, säger Ursula Savonius (L), vice ordförande i socialnämnden
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook