Vi är Lunds liberala parti. Vi kämpar för att alla människor ska ha frihet att forma sitt eget liv och möjlighet att växa och utvecklas.


Mer om Liberalerna Lunds politik


Framtiden börjar i klassrummet
Framtiden börjar i klassrummet

Kunskap öppnar nya vägar och möjligheter i livet. Det är därför vi liberaler kämpar så envist för en bättre skola. För varje barn.

Leva livet hela livet
Leva livet hela livet

I vårt Lund ska alla, oavsett ålder, bakgrund eller funktionsnedsättning, kunna leva ett fritt och självständigt liv med hög livskvalitet.

Lund - Nordens Silicon Valley
Ett Lund som växer och utvecklas

Vi vill fortsätta utveckla Lund som nordiskt nav för forskning och innovationer. Då behövs det en företagsvänlig politik.En politik med både hjärta och hjärna

Som liberal tror jag på att vi människor föds och växer med drömmar vi vill ska förverkligas. Det kan vi göra med rätt förutsättningar i form av kunskap och möjligheten att göra egna livsval. Men det måste också finnas hjälp att få i tider då livet inte går som man tänkt sig. Därför behövs en liberal politik med både hjärta och hjärna.

Philip Sandberg (L)
Kommunstyrelsens ordförande

Kampanj i Skrylle
Philip Sandberg med barnvagn
Kampanj

Facebook-nyheter

3 dagar sedan

Liberalerna Lund

SATSNINGAR PÅ LUND I BUDGET 2022

Lundakvintetten (Liberalerna, Moderaterna, FörNyaLund, Centerpartiet och Kristdemokraterna) presenterade på en pressträff idag hela budgetförslaget för 2022-2024. Budgeten omfattar 7,6 miljarder kronor och sammantaget innehåller budgetförslaget riktade satsningar på 151,5 miljoner kronor.

Överenskommelsen med Miljöpartiet ligger kvar i avtalade nämnder (utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden). Samverkan med Socialdemokraterna har slutits kring kultur- och fritidsnämndens budget för 2022.

Bland annat innehåller Lundakvintettens budgetförslag följande satsningar:

✅ Trygghetssatsningar på utökning av ordningsvakter i centrum och fältgruppen samt förbättrat underhåll av buskage i parker och grönområden på 7,1 miljoner kronor samt investering i bättre belysning på 15 miljoner kronor.

✅ Satsning på att förstärka skolpengen för mellanstadiet och högstadiet för 7 miljoner kronor samt minskade barngrupper och ökad personaltäthet i förskolan på 9 miljoner kronor.

✅ Riktad satsning till LSS för ökad digitalisering och kompetensutveckling för 2 miljoner kronor.

✅ Satsning på natur- och fritidsområden samt naturreservat på 9 miljoner tillsammans med en engångsinvestering på 5 miljoner kronor.

✅ Infrastrukturinvesteringar i gator och cykelvägar för 20 miljoner kronor.

✅ Riktade satsningar på byarna, med medborgarbudget och ökad utsmyckning för 8,5 miljoner kronor.

✅ En hälsoinriktad satsning för äldre och funktionshindrade för 2 miljoner kronor.

✅ Utökat stöd till idrottsrörelsen på 3,5 miljoner kronor för att möta en ökad efterfrågan och ökat lokalbehov.

✅ Lovaktiviteter och fritidsverksamhet för barn och unga genom en förstärkt satsning på 3 miljoner kronor.

✅ Satsning på förstärkt krisberedskap med fokus på energiförsörjning och beredskapslager för 4 miljoner kronor.

✅ Ökad digitalisering av samhällsplanering och förvaltningsarbete för 6 miljoner kronor, bland annat digitalisering av bygglov.

I Lundakvintettens budget för 2022 ges full kompensation för priser och löner och
volymkompensation till barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Effektivisering utgår från samtliga nämnder till följd av tidigare arbete med förbättrat resursutnyttjande i hela vår organisation förutom tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljönämnden. Kommunfullmäktiges överskottsmål uppnås med 2,4 procent överskott i budgetförslaget som också innehåller bibehållen skattesats (utdebitering 21,24 kronor).

– Jag är stolt och glad att vi har kunnat presentera så många bra satsningar för lundaborna i denna budget. Fokus är kärnverksamheten med främst skola och äldreomsorg men även viktiga satsningar på trygghet, mijlö- och klimat samt landsbygdsutveckling. Samtidigt fortsätter vi att ta ansvar för ekonomin med överskott för att kunna hantera framtida oförutsedda händelser. Det är en oerhört stark budget vi presenterar från Lundakvintettens sida idag, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Lund lyfter!

Läs mer här:
www.sydsvenskan.se/2021-05-10/trots-rekordoverskott-ingen-skattesankning-i-lund
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

3 dagar sedan

Liberalerna Lund

NY LUNDALIBERAL I RENHÅLLNINGSSTYRELSEN

Charlotte Westerstad, är 33 år, född och uppvuxen i Lund. För närvarande arbetar hon som produktutvecklingsingenjör på AFRY. Hon är stationerad på Medicon Village i Lund. På fritiden tycker hon om att ägna mig åt naturupplevelser, löpning, ridning och musik.

Charlottes intresse för miljön och vår natur har alltid varit stort och hon är utbildad miljövetare på CEC, Center för miljö och klimatvetenskap på Lunds Universitet, därtill har hon läst ekonomi och fysik. Charlotte drivs av att se och skapa positiva förbättringar och vill vara med att utveckla kommunen på ett hållbart sätt.

Välkommen till Renhållningsstyrelsen och Lundaliberalerna Charlotte!
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

4 dagar sedan

Liberalerna Lund

NY LUNDALIBERAL I SERVICENÄMNDEN

Tobias Källerfelt Korall är 24 år och pluggar kandidatprogrammet i International Business på Ekonomihögskolan på Lunds Universitet. Förutom det är han även ordförande för Liberala Studenter i Skåne. Han värnar om studenternas situation och hur politiken kan hjälpa dem att få det bättre. Tobias tycker att det är viktigt att politiken ser till så att varje skattekrona används på ett nyttigt sätt och att inga onödiga pengar slösas, vilket han hoppas kunna hjälpa till med så att Lundaborna får ut mer för sin skatt.

Välkommen till servicenämnden och Lundaliberalerna Tobias Källerfelt Korall.
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook