Vi är Lunds liberala parti. Vi kämpar för att alla människor ska ha frihet att forma sitt eget liv och möjlighet att växa och utvecklas.


Mer om Liberalerna Lunds politik


Framtiden börjar i klassrummet
Framtiden börjar i klassrummet

Kunskap öppnar nya vägar och möjligheter i livet. Det är därför vi liberaler kämpar så envist för en bättre skola. För varje barn.

Leva livet hela livet
Leva livet hela livet

I vårt Lund ska alla, oavsett ålder, bakgrund eller funktionsnedsättning, kunna leva ett fritt och självständigt liv med hög livskvalitet.

Lund - Nordens Silicon Valley
Ett Lund som växer och utvecklas

Vi vill fortsätta utveckla Lund som nordiskt nav för forskning och innovationer. Då behövs det en företagsvänlig politik.En politik med både hjärta och hjärna

Som liberal tror jag på att vi människor föds och växer med drömmar vi vill ska förverkligas. Det kan vi göra med rätt förutsättningar i form av kunskap och möjligheten att göra egna livsval. Men det måste också finnas hjälp att få i tider då livet inte går som man tänkt sig. Därför behövs en liberal politik med både hjärta och hjärna.

Philip Sandberg (L)
Kommunstyrelsens ordförande

Kampanj i Skrylle
Philip Sandberg med barnvagn
Kampanj

Facebook-nyheter

18 timmar sedan

Liberalerna Lund

Alla barn ska ha rätt till en trygg uppväxt och en trygg hemmiljö. Idag lever mer än 200 000 barn i Sverige i familjer där det förekommer olika former av våld. Det är oacceptabelt!

Idag presenterade vi en ny lag - barnfridsbrott. Det innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att se och höra brottsliga gärningar som vålds- och sexualbrott i en nära relation t.ex. riktat mot den ena vårdnadshavaren oftast mamman eller mot ett syskon.

Liberalerna har även övertygat regeringen om att ta fram en nationell strategi mot våld mot barn och inom kort kommer en utredare att tillsättas.

Liberalerna står alltid på de utsatta barnens sida.
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

3 veckor sedan

Liberalerna Lund

EXTRA PENGAR FÖR BYGGLOVSHANTERING!

Lundakvintetten vill ge ett extra stöd på 650 000 kronor till byggnadsnämnden under 2021 för att stärka bygglovshanteringen.

Under 2020 har fler Lundabor än vanligt ansökt om bygglov. Antagligen beror det på grund av hemarbete och mer tid att fundera. Det är såklart mycket bra att fler Lundabor vill bygga en ny altan eller ett nytt staket, också under pandemin. Det skapar jobbtillfällen som verkligen behövs.

Under 2020 har hela 30% fler bygglovsansökningar än normalt har inkommit. Det tillsammans med det faktum att 95% av ansökningarna inte är kompletta och därmed måste kompletteras har gjort att handläggningstiderna i många fall överskridit 10 veckor, varpå stadsbyggnadskontoret inte heller får betalt för handläggningen.

Lundakvintetten förstärker därför byggnadsnämnden med extra pengar ur Corona-potten för att stadsbyggnadskontoret ska klara av de extra byggloven inom 10 veckor.
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

3 veckor sedan

Liberalerna Lund

❗️NU ÄR DET 50 ÅR SEN SAMBESKATTNINGEN AVSKAFFADES❗️

💙 För att göra det mer lönsamt för kvinnor att jobba togs 1971 beslut om att avskaffa sambeskattningen.

👍 Detta har bidragit till att fler kvinnor har gett sig ut och tagit plats på arbetsmarknaden. Positivt, eftersom det leder till ökad ekonomisk frihet för den enskilde och minskat beroende av ens ev. partner.

🛑Idag finns det partier i Sveriges riksdag som vill återinföra sambeskattningen.

Vi i Liberalerna Lund firar denna feministiska framgång, men blickar även framåt och fortsätter kämpa för ökad jämställdhet!
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook