Nytt regeringsbesked ger fler studentbostäder

Liberalerna har länge arbetat för fler studentbostäder och välkomnar att regeringen ger Boverket i uppdrag att föreslå lättnader i byggkraven för studentbostäder. Det kommer att ge möjlighet för fler att flytta till Lund för att studera.

Friheten att sätta nyckeln i låset till sin första egna lägenhet måste gälla alla, och om hyrorna också kan bli lägre är det välkommet för studenternas plånböcker, säger Christoffer Karlsson (L), ledamot i byggnadsnämnden.

Myndigheten ska föreslå lättnader i byggkraven avseende lämplighet, tillgänglighet och användbarhet,
reglerna för dags- och solljus samt skydd mot buller. Syftet med uppdraget är att utreda möjligheterna
att påtagligt minska kostnaderna vid byggandet av studentbostäder och möjliggöra ett ökat och mer
differentierat utbud av dessa på kort och lång sikt. Det är bra för Sverige och Lund att det blir enklare att bygga bostäder som passar studenter


Förslagen ska vara motiverade i förhållande till byggkostnaderna och utan att kraven sänks mer än
nödvändigt. Boverket ska bland annat samverka med studentorganisationer, bygg- och
fastighetsföretag, funktionshindersorganisationer och myndigheter. Uppdraget ska redovisas till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 30 april 2024.