Evenemang

2023-03-30
Dags för framtidens bussar i Lund

I en skrivelse till Lunds kommunstyrelse föreslår Liberalerna, Miljöpartiet, Förnyalund och Centerpartiet att kommunkontoret ska ges i uppdrag att utreda om och hur automatiserade bussar

2023-03-20
Nytt regeringsbesked ger fler studentbostäder

Liberalerna har länge arbetat för fler studentbostäder och välkomnar att regeringen ger Boverket i uppdrag att föreslå lättnader i byggkraven för studentbostäder. Det kommer att

2023-03-17
Förbjud Tiktok på kommunens telefoner

Lundaliberalerna har lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen om att omgående förbjuda Tiktok på kommunens tjänstetelefoner. Tiktok har uppmärksammats som en stor säkerhetsrisk och är

2023-03-07
Kräv utökat registerutdrag för tjänster nära barn

För att trygga barn och unga i kommunen föreslår Liberalerna i Lund att ett utökat registerutdrag ska krävas. Vid anställning inom förskole-, skol- och fritidshemsverksamher

2023-03-03
Fler borde ges möjlighet till fjärrvärme

Med anledning av dagens höga el- och gaspriser ser vi ett stortbehov av att skapa förutsättningar för lägre uppvärmningskostnader för lundaborna. Därför har Lundaliberalerna lämnat