Kontakt

Allmänna frågor


Om du har några frågor kring Liberalerna Lund, vår politik eller våra aktiviteter så är du alltid varmt välkommen att kontakta oss på lund@liberalerna.se.

PresskontaktJessica Ulfgren
Politisk sekreterare hos kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg
jessica.ulfgren@liberalerna.se

Liberalerna Lunds styrelse


Styrelsen ansvarar för partiets aktiviteter. Den utses av partiets årsmöte för en period av ett år i taget. Den nuvarande styrelsen utsågs den 31 januari 2021.


Fredrik Brange
Ordförande


Inger Tolsved Rosenkvist
Vice ordförande


Holger Radner
Ledamot


Philip Sandberg
Ledamot


Karl Branzén
Ledamot, kassör


Camilla Neptune
Ledamot


Ulf Nilsson
Ledamot


Gunnar Brådvik
Ledamot, sekreterare


Maria Brolin Glennow
Ledamot


Elsa von Friesen
Ersättare


Fredrik Folkesson
Ersättare


Ursula Savonius
Ersättare


Christoffer Karlsson
Ersättare