Kontakt

Allmänna frågor


Om du har några frågor kring Lundaliberalerna, vår politik eller våra aktiviteter så är du alltid varmt välkommen att kontakta oss på lund@liberalerna.se.

Lundaliberalernas styrelse


Styrelsen ansvarar för partiets aktiviteter. Den utses av partiets årsmöte för en period av ett år i taget. Den nuvarande styrelsen utsågs den 11 februari 2024.


Fredrik Brange
Ordförande
fredrik.brange@liberalerna.se


Inger Tolsved Rosenkvist
Vice ordförande


Philip Sandberg
Ledamot


Camilla Neptune
Ledamot


Christoffer Karlsson
Ledamot


Gerd Brange
Ledamot, kassör


Elsa von Friesen
Ledamot


Adrian Kasperczyk
Ledamot


Tekla Lundin Makungu
Ledamot


Fredrik Folkesson
Ersättare, sekreterare


José Martín Martínez y Riqué
Ersättare


Hedda Elsässer
Ersättare


Edvin Roslund
Ersättare