Kontakt

Allmänna frågor


Om du har några frågor kring Lundaliberalerna, vår politik eller våra aktiviteter så är du alltid varmt välkommen att kontakta oss på lund@liberalerna.se.

Lundaliberalernas styrelse


Styrelsen ansvarar för partiets aktiviteter. Den utses av partiets årsmöte för en period av ett år i taget. Den nuvarande styrelsen utsågs den 13 februari 2022.


Fredrik Brange
Ordförande
fredrik.brange@liberalerna.se


Inger Tolsved Rosenkvist
Vice ordförande


Philip Sandberg
Ledamot


Karl Branzén
Ledamot, kassör


Camilla Neptune
Ledamot


Ulf Nilsson
Ledamot


Maria Brolin Glennow
Ledamot


Ursula Savonius
Ledamot


Christoffer Karlsson
Ledamot


Elsa von Friesen
Ersättare


Fredrik Folkesson
Ersättare, sekreterare


Adrian Kasperczyk
Ersättare


Tekla Lundin Makungu
Ersättare