Kontakt

Allmänna frågor


Om du har några frågor kring Liberalerna Lund, vår politik eller våra aktiviteter så är du alltid varmt välkommen att kontakta oss på [email protected]

PresskontaktJessica Ulfgren
Politisk sekreterare hos kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg
[email protected]

Liberalerna Lunds styrelse


Styrelsen ansvarar för partiets aktiviteter. Den utses av partiets årsmöte för en period av ett år i taget. Den nuvarande styrelsen utsågs den 8 februari 2020.


Holger Radner
Ordförande


Inger Tolsved Rosenkvist
Vice ordförande


Camilla Norberg Hansen
Ledamot


Philip Sandberg
Ledamot


Karl Branzén
Ledamot, kassör


Fredrik Brange
Ledamot


Camilla Neptune
Ledamot


Ulf Nilsson
Ledamot


Gunnar Brådvik
Ledamot, sekreterare


Maria Brolin Glennow
Ersättare


Sarah Hammar
Ersättare


Elsa von Friesen
Ersättare


Fredrik Folkesson
Ersättare