Evenemang

2023-04-28
Fler borde få möjlighet att bygga sitt drömboende

I Lund byggs det mycket, och det är positivt! Fler Lundabor skapar en stabilare välfärd för oss alla. Men allt för länge har det byggts

2023-04-21
Liberalerna vill se över möjligheterna för Lunds Stadsorkester att återvända till Stadshallen

I en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden föreslår Liberalerna att utreda vilka förutsättningar som krväs för att stadsorkestern ska kunna använda stadshallen för sina konserter.

2023-04-03
Stötta föreningar som motverkar ekonomisk utsatthet

I tuffa ekonomiska tider är det avgörande att hela samhället går samman för att stötta de som har det tufft. Civilsamhället spelar en avgörande roll