Vår politik

Lund lyfter!


Lund är en fantastisk stad med alltifrån ett unikt medeltida kulturarv till ett universitet i världsklass som attraherar studenter och forskare från hela världen. Här finns en atmosfär av öppenhet och tolerans, och en miljö där idéer och kunskap kan frodas.

Men med de förutsättningar vi har skulle vi kunna prestera betydligt bättre. Vi liberaler kommer alltid att vara en röst för att det ska löna sig med utbildning, ansvar, erfarenhet, ambitioner och att göra rätt för sig. Vi prioriterar skola, äldreomsorg och att motverka psykisk ohälsa bland unga framför prestigebyggen, byråkrati och tvivelaktiga projekt.

Alla Lundabor ska kunna forma sina liv så att just deras dröm blir verklighet. Därför lovar vi inte allt, men vi ger allt.

Framtiden börjar i klassrummet

Friheten att förändra sitt liv börjar med kunskap. Kunskap bryter barriärer, öppnar nya vägar och stärker den enskildes förmåga att fatta egna självständiga beslut. Det är därför som vi liberaler arbetar så envist för en bättre skola. Vi vill att alla barn, oavsett bakgrund, ska kunna utvecklas i det svenska skolsystemet. Klassresan börjar i klassrummet. En likvärdig skola av hög kvalitet är den bästa investeringen ett samhälle kan göra.

En bra skola måste få kosta. Liberalerna har alltid prioriterat skolan i kommunens budgetarbete. Denna prioritering kommer att bli allt viktigare i framtiden med tanke på det stora antal nyanlända barn som kommit till Lund och som också ska möta en skola som fungerar för dem.

Ett Lund som håller ihop

Arbete, egen försörjning och svenskkunskaper är nyckeln till integration i det svenska samhället. Passivitet och bidragsberoende måste minska, därför är det även viktigt att ersättningar från samhället kopplas till deltagande i olika insatser, såsom utbildning och praktik.

Vi vill att asylsökande och nyanlända som kommer till Lund får ta del av samhällsinformation där både skyldigheter och rättigheter, demokratiska värderingar och jämställdhet betonas.

Politiskt program 2022-2026


I vårt politiska program Ett Lund med både hjärta och hjärna hittar du alla detaljer om vår politik fram till 2026.

Leva livet. Hela livet.

En av liberalismens utgångspunkter är att se varje människa som den individ han eller hon är, och inte som representanter för kollektiv. Vi kämpar för att varje enskild människa ska ha makten över sitt eget liv, kunna göra sina egna livsval och fatta sina egna beslut i vardagen.

Därför värnar vi särskilt mycket om att samhället ska underlätta för dem som behöver lite extra hjälp i vardagen, istället för att tvinga dem att leva på ett visst sätt. Det handlar till exempel om att ge äldre ökad valfrihet inom äldreomsorgen. Men det handlar också om att värna om rätten till assistans för personer med en funktionsnedsättning. I vårt Lund ska alla, oavsett ålder, bakgrund eller funktionsnedsättning, kunna leva ett fritt och självständigt liv med hög livskvalitet.

Ett Lund där idéer får växa och utvecklas

Forskning och innovationer är grunden för ett samhälle som utvecklas. Genom årens lopp har en rad banbrytande uppfinningar utvecklats i Lund, däribland den moderna respiratorn, den medicinska ultraljudstekniken, den konstgjorda njuren – och bluetooth.

Universitetet utgör grunden för forskningen i Lund. Men med de nya supermoderna anläggningarna MAX IV och ESS öppnas också helt nya möjligheter upp. Tillsammans med Sveriges äldsta forskningspark för högteknologiskt nyföretagande – Ideon Science Park – har Lund unika möjligheter att attrahera forskare och entreprenörer från hela världen.

Vi vill ta dessa möjligheter till vara och fortsätta utveckla Lund till ett nordiskt nav för forskning och innovationer – ett slags nordiskt Silicon Valley.

Frihet är också att vara trygg där du bor

Rättsstaten är en grundbult för det liberala samhället. För den som är rädd, är inte fri. Det vet alla som skyndat hem från sista bussen med nyckelknippan mellan fingrarna och andan i halsen. Eller som har väntat på en polis som inte kunde komma just dit, just då.

Det viktigaste arbetet för att minska brottsligheten är brottsförebyggande. Det handlar om en bra politik för jobb, skola och integration.

Men det behövs också ett rättsväsende för att se till att saker och ting blir rätt när det ändå gått fel. Därför vill vi ha fler och synligare poliser. I väntan på att staten fixar detta vill vi att kommunen anlitar kommunala trygghetsvakter på brottsutsatta platser, till exempel vid centralstationen.