Dags för framtidens bussar i Lund

I en skrivelse till Lunds kommunstyrelse föreslår Liberalerna, Miljöpartiet, Förnyalund och Centerpartiet att kommunkontoret ska ges i uppdrag att utreda om och hur automatiserade bussar skulle kunna trafikera Lund.

Små automatiserade elbussar är något som passar väl in på Lunds historiska gator. Genom ett tätare nät av mindre bussar kan antalet stadsbussar och regionbussarna i stadskärnan minska. Lösningen kan bidra till en mer attraktiv stadsmiljö. Samtidigt är det centralt att tillgängligheten med kollektivtrafik för de som bor i de östra kommundelarna värnas.

Förslaget ger en mer attraktiv stadsmiljö med mindre buller och avgaser, en säkrare trafikmiljö och inte minst miljöfördelar. Liknande projekt finns också i bland annat Göteborg, Stockholm och Trelleborg. Med innovativa mobilitetslösningar skapas en mer ändamålsenlig kollektivtrafik för framtiden.

Läs mer här: Förslaget: Små självstyrande elbussar i Lunds stadskärna – Sydsvenskan