Fler borde ges möjlighet till fjärrvärme

Med anledning av dagens höga el- och gaspriser ser vi ett stort
behov av att skapa förutsättningar för lägre uppvärmningskostnader för lundaborna.

Därför har Lundaliberalerna lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen
med syfte att underlätta utbyggnaden av Lunds kommuns fjärrvärmenät.
Fjärrvärme är en stabil uppvärmningsmetod utan stora prisförändringar över tid.
Jämfört med el- och gaspriser som både varierar kraftigt och har stigit mycket i pris
under den senaste tiden, ger fjärrvärme låga och stabila uppvärmningskostnader.
Kraftringens fjärrvärmenät är dessutom 100 % fossilbränslefritt vilket gör det till en
klimatsmart lösning.


För att underlätta utbyggnaden av fjärrvärme föreslår Liberalerna i Lund bland annat
att kommunen skyndsamt ska undersöka intresset för anslutning till fjärrvärmenätet
och intensifiera sitt arbete för att främja utbyggnad av och anslutning till förnybar
fjärrvärme.

Lundabor har på sista tiden drabbats hårt av ökande priser, särskilt för energi och uppvärmning. Genom att möjliggöra anslutning till fjärrvärmenätet för fler kan kostnader för lundaborna minskas. Fjärrvärme är en klimatsmart metod för uppvärmning som också har en stabil prisutveckling över tid, säger Mia Honeth (L), kommunstyrelsens andre vice ordförande.