Evenemang

2024-04-25
Yttrande från Lundaliberalerna ang. samråd Lunds översiktsplan

Yttrande från Lundaliberalerna - Samråd Lunds översiktsplan - 2024-04-23 I stora drag tycker Lundaliberalerna att det förslag om ny översiktsplan som har skickats ut är