Integration

Politik som skapar möjligheter och ställer krav

Invandringen har berikat Sverige genom århundraden, och vi vill att det ska fortsätta vara så. Då måste invandring bli mer än att resa över gränsen: Nya svenskar ska släppas in i samhället på riktigt, lära sig språket, jobba och bli en del av ett Sverige som växer och utvecklas.

Alla människor som kommit till vårt land måste få chans att komma in i samhället. Men en stängd arbetsmarknad och stelbenta system gör det svårt. Barn växer upp omgivna av vuxna som saknar jobb och inte talar svenska. Flickor och pojkar lever i hederns järngrepp. Det vill vi ändra på. Då måste fler få jobb, lära sig svenska, klara skolan och hitta någonstans att bo. Vi vill stärka individen och motverka parallellsamhällen.

Arbete, egen försörjning och svenskkunskaper nyckeln till integration

Arbete, egen försörjning och svenskkunskaper är nyckeln till integration i det svenska samhället.

Det ska ges goda förutsättningar att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och ta del av de rättigheter och skyldigheter som finns.

Passivitet och bidragsberoende måste minska, därför är det även viktigt att olika ersättningar från samhället kopplas till deltagande i olika insatser, såsom utbildning och praktik. Denna typ av motprestationer vid arbetsförmåga ska gälla både män och kvinnor i samma utsträckning.

Vår politik i ett nötskal


  • Svenska språket är nyckeln till integration – ökat deltagande i svenska för invandrare (SFI), kombinera SFI med jobb

  • Krav på motprestation för att få ekonomiskt stöd

  • Mer tid för nyanlända elever i skolan

  • Bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck

  • Stopp för nya religiösa friskolor

  • Obligatorisk samhällsinformation

  • Inga pengar till föreningar som motverkar jämställhet och integration

  • Nya bostadsområden ska bestå av varierande bostäder med avseende på storlek, kostnad och upplåtelseform

Bostadsbyggande som motverkar segregation

Bostadsbyggandet spelar en central roll för integrationen. Områden med bara en typ av bostäder tenderar till att leda till segregation och alla de problem som följer i dess spår.

Vi vill därför att varje nytt bostadsområde i Lund består av varierande bostäder med avseende på storlek, kostnad och upplåtelseform. Varje område måste möta olika boendebehov, vara trivsamt och attrahera människor i olika livssituationer. På så sätt främjar vi integration mellan människor.