Trygghet och säkerhet

Verklig frihet kräver också trygghet

Frihet är också att kunna känna sig trygg – där du bor, där du väntar på bussen, går hem från krogen eller tar en löprunda.

Den som är rädd, är inte fri. Det vet alla som skyndat hem från sista bussen med nyckelknippan mellan fingrarna och andan i halsen. Eller som har väntat på en polis som inte kunde komma just dit, just då. Ingen ska behöva se sin trygghet försvinna för att kriminaliteten tar över där de bor.

Rättsstaten – den utsattes bästa vän

Rättsstaten är en liberal skapelse. Den är till för att skydda friheten för de svagaste. Utan rättsstat bestämmer den som kan kasta den största stenen och som har råd att bygga sin egen säkerhet. Då råder djungelns lag där de starkaste vinner.

Otryggheten är ofta störst där verkligheten är som tuffast, och de mest socialt utsatta är de som drabbas värst. Rättsstaten är de svagastes bästa vän.

Fler och synligare poliser

Sverige är ett av de länder i Europa som har lägst polistäthet. Och antalet poliser blir färre. Liberalerna vill att antalet poliser ökar från dagens 20 000 till 25 000 inom sju år. Då skulle polisen ha mycket större möjlighet att bekämpa och förebygga brottslighet på riktigt.

Det behövs fler synliga poliser, poliser som är ute på gator och torg. Polisen fyller en viktig brottsförebyggande roll genom att knyta kontakter med till exempel ungdomar. Därför behövs det närpoliser i Lund.

Trygghetsvakter – i väntan på fler poliser

Det tar tid att utbilda poliser så att Sverige kan få 25 000 poliser i tjänst. Därför vill Liberalerna nationellt ge kommunerna extra pengar för att anställa trygghetsvakter på brottsutsatta platser.

Vi vill att Lunds kommun går före och så snart som möjligt anställer trygghetsvakter på de platser som är särskilt utsatta, till exempel Lunds centralstation. Ingen ska behöva känna rädsla eller oro för att röra sig ute på Lunds gator, torg och parker såväl under dagen som under natten.

Vår politik i ett nötskal


  • Fler poliser i hela landet

  • Trygghetsvakter ska finnas vid brottsutsatta platser

  • Modern teknik, till exempel DNA-märkning, ska användas för att försvåra livet för brottslingar

  • Samarbetet mellan skola, polis, föräldrar och socialtjänst ska stärkas

Modern teknik för att förhindra – och lösa – brott

Liberalerna har tagit initiativ till användandet av modern teknik för att försvåra brottslighet. DNA-märkning är ett sådant exempel.

Märkningen går ut på att stöldbegärliga föremål, t.ex. en dator, märks med en unik DNA-sekvens. Om datorn blir stulen, men senare hittas av exempelvis Polisen, kan DNA-märkningen användas för att identifiera den rätta ägaren. På så sätt blir det lättare att identifiera stöldgods.

Ett pilotprojekt håller på att genomföras under ett års tid i Genarp och Södra Sandby. Liberalerna vill att DNA-märkning utvidgas till hela kommunen.