Forskning och näringsliv

Lund – Nordens Silicon Valley

Forskning och innovationer är grunden för ett samhälle som utvecklas. Genom årens lopp har en rad banbrytande uppfinningar utvecklats i Lund, däribland den moderna respiratorn, den medicinska ultraljudstekniken, den konstgjorda njuren – och bluetooth.

Universitetet utgör grunden för forskningen i Lund. Med de nya supermoderna anläggningarna MAX IV och ESS öppnas också helt nya möjligheter upp. Tillsammans med Sveriges äldsta forskningspark för högteknologiskt nyföretagande – Ideon Science Park – har Lund unika möjligheter att attrahera forskare och entreprenörer från hela världen.

Vi vill ta dessa möjligheter till vara och fortsätta utveckla Lund till ett nordiskt nav för forskning och innovationer – ett slags nordiskt Silicon Valley.

Vår politik i ett nötskal


  • Satsa mer resurserföretag- och näringslivsfrämjande aktiviteter främst inom Lunds kommun men också utanför Lund

  • Utveckla, tydliggöra och dra nytta av att Lund finns som en viktig del av en expanderande region (Öresund/Greater Copenhagen),

  • Verka för att Lund kan erbjuda bra basal infrastruktur för att attrahera och behålla goda idéer, kapital och affärsmöjligheter

  • Förbättra samarbetet med statliga myndigheter och privata aktörer för finansiering av nya företag och industrier