Philip Sandberg

Ett Lund med både hjärta och hjärna.

Jag blev liberal eftersom jag tror på frihet. Frihet att ha makt över din egen vardag och möjlighet att förverkliga just dina drömmar. Jag tror på att vi behöver mer av eget ansvar samtidigt som vi även ska ta ansvar för varandra och kommande generationer.

I mitt Lund ska det löna sig att arbeta, utbilda sig, ha ambitioner och erfarenheter. Medan socialister bekämpar rikedom bekämpar vi liberaler fattigdom.

Som liberal är man framtidsoptimist. Kunskap, vetenskap och teknik har skapat oändliga möjligheter och inger framtidstro. Samtidigt tar vi människors oro på allvar, reagerar starkt på orättvisor - och levererar lösningar.

Lund är fantastiskt. Men med de förutsättningar Lund har så borde vi kunna prestera betydligt bättre. Med mig vid rodret får du en stark röst för ett företagsvänligt, klimatsmart, jämställt, kunskapsstarkt och medmänskligt Lund.

Jag lovar inte allt, men jag ger allt.

Philip Sandberg (L)


Philip Sandberg var Liberalerna Lunds toppkandidat i kommunalvalet 2018 och är kommunstyrelsens ordförande sedan oktober 2018.

Det här är jag

Jag är en man på 36 år med mexikansk mor och småländsk far. I januari 2003, 6 månader efter min flytt till Lund, startade jag vad som nu är bistånds- och antirasistorganisationen Tamam.

Jag tror på ett Lund som får fortsätta att växa samtidigt som vi är inkluderande. Det innebär att vi måste attrahera fler företag och fler nya invånare – det ger även mer pengar till vår gemensamma välfärd såsom skola, vård och omsorg.

Bara genom att vi är inkluderande – att våra ungdomar får en skola av högsta kvalitet, att våra äldre kan åldras tryggt, att vi motverkar kriminalitet tidigt, att vi underlättar för småföretagande, att vi bygger fler bostäder – kan vi fortsätta att utveckla Lund.

Kampanj i Skrylle
Philip Sandberg med barnvagn
Philip Sandberg med de andra alliansledarna

Min bakgrund

Jag har tidigare arbetat med gatubarn och barn i extrem fattigdom i Mexiko, Paraguay och Nepal samt funktionshindrade barn i Moldavien. Min utbildningsbakgrund är samhällsgeografi och ekonomisk historia på Lunds universitet samt en KY-utbildning i EU-projektsamordning från Vuxenutbildningen i Mölndal/Göteborgs universitet.

Jag har arbetat med samhällsentreprenörskap bland unga vuxna och bland nyanlända de senaste åren i diverse EU-projekt – till exempel Mötesplats Maggan och Centrum för publikt entreprenörskap. Jag har även haft styrelseuppdrag i bland annat Herbert Felixinstitutet, arbetat med landsbygdsutveckling i Leader MittSkåne och drivit ett eget företag. 1 januari 2015 övergick jag från min tjänst på Nordjobb (finansierat av Nordiska ministerrådet) där jag arbetade med ungdomsarbetslöshet till ett uppdrag som oppositionsråd på heltid i Lunds kommun.

Det var mycket hedrande att bli Lunds mest kryssade politiker i valet i september 2014. Parallellt med mitt uppdrag som oppositionsråd fortsätter jag mitt engagemang i ideella sektorn för nyanlända ungdomar, hedersrelaterad problematik, våld i nära relationer och barnbortföranden. Jag har förutom Tamam även grundat föreningarna Paraguays Vänner och Ándale samt varit initiativtagare till LIPS – Lunds paraplyorganisation för ideella föreningar med socialt arbete för barn och unga.

Kort och gott om Philip


Bor: Radhus i Stångby
Ålder: 36 år
Familj: Fru och två barn
Hjärtefrågor: Skola och socialt ansvar
Favoritplats i Lund: En solig dag i Stadsparken
Favoritsyssla på fritiden: Umgås med barnen, vara med vänner, träffa folk med olika bakgrund och erfarenheter
Kontakt: philip.sandberg@liberalerna.se