.

ENKÄT OM VEBERÖD

Hej!

Vi arbetar kontinuerligt med att försöka ta fram förslag för att utveckla Veberöd och samtidigt bevara byns särdrag.

För att vi ska kunna ta fram bra förslag behöver vi ständigt nya idéer och synpunkter från alla Veberödsbor. Svara på enkäten på länken nedan för att hjälpa oss i detta arbete.

Länk till enkät