Värna profiler på Lunds skolor

Lundaliberalerna har lämnat in en motion kring hur Lunds kommun kan värna och utveckla profiler på kommunens grundskolor. Idag drivs ett flertal uppskattade profiler med bland annat inriktning på musik och idrott som nu hotas.

Vi anser att fler profiler på grundskolorna i Lunds kommun ska få rätt förutsättningar för att fortsätta bedrivas. Profilerna ger ungdomar möjlighet att utvecklas inom intressen och kan vara ett välbehövligt avbrott från betygshets och prestationsångest över andra skolämnen.

Med borttagandet av elevens val riskerar musikprofilen på Lerbäcksskolan vara bara den första av profilerna på Lunds skolor som läggs ner. Lunds kommun behöver utreda hur vi ska bevara, värna och utveckla befintliga och nya profiler för elevernas och personalens skull. Genom musik, teater eller idrott växer man som individ och det ger kunskaper man har med sig för livet, säger Jessica Ulfgren (L), andre vice ordförande i barn- och skolnämnden.

Läs mer här: https://www.sydsvenskan.se/2023-02-16/liberaler-vill-varna-skolornas-profilamnen-kraver-utredning