Inger Tolsved Rosenkvist

Därför är jag liberal

Jag kom in i politiken 2006 tack vare vårt dåvarande kommunalråd Tove Klette. Min son har autism och vi hade kämpat länge för att få skolan att fungera. När jag vände mig till alla kommunalråden i Lund i frustration över att inte få gehör i skolan var Tove den enda som svarade. Att värna alla människors lika värde och möjlighet till samma livschanser är något jag brinner för och eftersom detta är en av grunderna i liberalismen så var valet av parti enkelt för mig.

Jag bor med min familj i natursköna Torna Hällestad utanför Dalby. Fritiden tillbringar jag gärna med att springa i de vackra omgivningarna eller med en bra bok. Att umgås med goda vänner är något jag gör så ofta jag kan.

Förutom frågor kring barn med särskilda behov och skolan är jag mycket intresserad av stadsutveckling, byggnation och regional utveckling. Jag sitter som ledamot i Regionfullmäktige, ledamot i Servicenämnden, ledamot i Regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne samt ledamot i Kommunfullmäktige. I Lund är jag ersättare i Kommunfullmäktige och 2:e vice ordförande i Servicenämnden.

Till vardags jobbar jag i eget företag som rekryterings- och organisationskonsult. Fri företagsamhet och socialt ansvar är liberalismens grundpelare och skälet till varför jag är liberal.

Inger T. Rosenkvist (L)


Inger Tolsved Rosenkvist är Liberalerna Lunds toppkandidat i regionalvalet 2018 och även partiets andranamn i kommunalvalet.

”I dagens samhälle vågar jag inte dö.”

Kort och gott om Inger


Bor: Torna Hällestad
Ålder: 53 år
Familj: Man och två barn
Yrke: Organisationskonsult
Hjärtefrågor: Sjukvård, socialt ansvar, företagsamhet
Kontakt: inger@tolsved.se

”Man måste ju våga dö!”, pappans ord hugger rakt i hjärtat och jag tänker att det är precis så. Man måste ju våga dö.

Vi är båda föräldrar till barn med funktionsnedsättningar. Våra barn klarar sig inte på egen hand. Nu är vi är rädda och oroliga. Vad händer när vi inte längre är där? Kommer samhället att finnas där för våra barn? Kommer LSS att finnas kvar?

LSS – lagen om stöd och service till funktionshindrade – är en av de största frihetsreformer som införts i Sverige. Den ger alla med funktionsnedsättningar möjlighet att forma sitt eget liv och delta i samhället på sina villkor genom rätten till personlig assistent. Den förändrar livet för hela familjer. Tyvärr görs nu stora indragningar och LSS försvagas.

Jag vill stoppa försvagningen av LSS. Jag är med i Liberalerna för att jag vill ha ett samhälle där alla ska bidra efter sin förmåga. Ett samhälle där vi vågar ha höga förväntningar på varandra. Ett starkt näringsliv som ger skatteintäkter som kan trygga välfärden. Skattemedel som används klokt och ansvarsfullt. Vi ska kunna få stöd och hjälp när livet hakar upp sig.

Alternativet är att vi löser gåtan om evigt liv. I dagens samhälle vågar jag inte dö.