Kultur och fritid

Ett mångsidigt kultur- och idrottsliv

Ett mångsidigt kultur- och idrottsliv gör Lund till en attraktiv kommun

Vi behöver ett stort utbud av musik och teater och bra tillgång till lokala bibliotek. Köerna till kulturskolan måste kortas.

Lund behöver också bra förutsättningar för sina idrottsföreningar. Det måste finnas god tillgång till lokaler och idrottsplaner i hela Lund, utan kostsam parkeringsavgift för ideella ledare.

Musikskola för alla

Köerna till Kulturskolan är oacceptabla, idag står över tusen barn i kö.

Alla barn som vill, ska kunna pröva på undervisning i sång eller i ett instrument utan åratal av köande.

Mer pengar behöver satsas på musikundervisningen.

Stöd det ideella föreningslivet

Det fristående idrotts- och kulturlivet ska stödjas. Idrottsplatserna i hela kommunen ska underhållas bättre och p-avgiften för ledare tas bort.

Mer av kommunens resurser behövs till det fria kulturlivet för att säkerställa mångfald.

Värna biblioteken

Under den gångna mandatperioden har två bibliotek lagts ned, de i Järnåkra och i Nöbbelöv. Löftet om att hitta nya lokaler till den senare har inte infriats.

Liberalerna slår vakt om biblioteken, de är viktiga för folkbildningen och som mötesplatser.

Vår politik i ett nötskal


  • Korta köerna till musikskoleundervisningen genom s.k. musikcheck

  • Värna stadsdelsbiblioteken

  • Stöd kulturföreningar genom långsiktiga verksamhetsbidrag

  • Säkerställ konsthallens bredd och djup

  • Värna kulturhistoriska miljöer genom att skylta historiestråk och genom att stödja Kulturens verksamhet

  • Anordna en "Prova på vecka" under ett lov där föreningslivet får stöd av kommunen för att låta unga prova på olika idrotter gratis

  • Ta bort parkeringsavgifterna vid idrottsanläggningar för ideellt engagerade ledare

  • Rusta upp kommunens idrottslokaler och skapa fler miljöer för spontanidrott

  • Förenkla bidragssystemet och se över möjligheten till nolltaxa för lokaler för föreningslivet

  • Stöd flickors idrottande för att skapa jämställda förutsättningar för barn och ungas framtid