Utred förlängning av Öresundsmetron till Lund

Lund är en internationell stad med internationella rötter. Här befinner sig människor från världens alla hörn. Med sin internationella prägel är Lund en naturlig anhalt på en metrosträckning ut i kontinenten.

Därför vill vi Liberaler se över alla möjligheter för en förlängning av Öresundsmetron från Malmö till Lund, vilket vi ser som en självklarhet för en internationell stad som Lund.

Det är viktigt att vi i Lund också ser över vilka möjligheter vi har att hoppa på det här tåget, för lundabornas bästa. Vi är en internationell befolkning och bra förbindelser över Öresund gör att vi blir en ännu mer attraktiv stad, säger Ursula Savonius (L), ledamot i kommunfullmäktige.

Läs mer här: https://www.sydsvenskan.se/2023-02-24/l-forlang-oresundsmetron-till-lund