SATSNINGAR PÅ ÖKAD TRYGGHET OCH KRISBEREDSKAP I BUDGET 2022

Idag presenterade Lundakvintetten (L, M, FNL, C, KD) ytterligare en del ur budgetförslaget för 2022, där fokus ligger på ökad trygghet och krisberedskap i Lund. Lund ska vara en stad där invånare känner sig trygga och därav också fria, ingen ska vara rädd för att röra sig i centrum såväl under dag som natt. Idag presenterades sex nya satsningar för att medborgare i Lunds kommun ska känna en ökad trygghet i kommunen. Totalt handlar det om 14,65 miljoner kronor som satsas på ökad trygghet och krisberedskap.

Så här ser förslaget ut i korthet:

✅ 3 miljoner kronor till utökning av ordningsvakter till Bankgatan, Botulfsplatsen, Mårtenstorget, Stortorget och Lilla Fiskaregatan
✅ 4 miljoner kronor till förstärkt krisberedskap
✅ 4 miljoner kronor till ökad trygghet och underhåll av grönytor och parker
✅ 15 miljoner kronor till investeringar i belysning för ökad trygghet
✅ 35 miljoner kronor i investeringar av eftersatt underhåll av fastigheter
✅ 0,5 miljoner kronor till AI-projekt för Överförmyndarnämnden

Lundabornas trygghet är högt prioriterat på den politiska agendan. Satsningen på utökning av ordningsvakter är en viktig del av arbetet med detta. Vi har tidigare sett goda resultat från de områden som vi har haft kommunala ordningsvakter vid. Förslaget som presenterades idag är ytterligare ett steg mot att göra Lund till en säker och trygg plats hela dygnet.

Lund lyfter!

Läs mer här:
https://www.skd.se/…/kvintetten-vill-satsa-61-miljoner…/