Mitteninitiativet presenterar en budget som tar ansvar för Lunds kommun

Idag presenterade Mitteninitiativet (Liberalerna, FörNyaLund och Centerpartiet) en gemensam budget för Lunds kommun för år 2023 med plan för åren 2024-2025. Partierna lägger i budgeten ett stort fokus på ekonomiskt ansvarstagande, utbildningsfrågor samt klimat- och miljöfrågor. Samtidigt görs betydande satsningar på sociala frågor, Lunds näringsliv och på kultur- och fritidsverksamhet.

Till skillnad från styrande Socialdemokraterna och Moderaterna använder Mitteninitiativet inte tidigare års överskott för att täcka minusresultat i budgeten utan lägger ett förslag som håller nere Lunds kommuns skuldsättning och tar på så sätt ansvar för framtida generationers välfärd.

Det är en budget som tar ansvar för Lund i en orolig tid med satsningar på välfärden samtidigt som vi inte slarvar med ekonomin. Där ser vi oroväckande tendenser från styret med en klassisk S-budget som riskerar att pressa fram en skattehöjning i en redan högt beskattad kommun, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Några av förslagen i Mitteninitiativets budgetförslag:

 • Grundskolelyft med stor satsning på skola och förskola: minskade barngrupper, ökad lärartäthet, fler lärarassistenter för att avlasta lärare, särskilda undervisningsgrupper, satsning på elevhälsan
 • Satsning på energieffektivisering och på närodlad mat, ökad trädplantering,
 • Stor satsning på fler sommarjobb för unga och utökade arbetsmarknadsinsatser för att minska bidragsberoendet.
 • Landsbygdsutveckling: Permanenta medborgarbudget som en modell för delaktighet och lokal utveckling samt satsning på deltidsbrandkårerna i byarna
 • Stärkt föreningsliv och civilsamhälle: ökat stöd till idrotten, ny stödform till föreningar som arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet, mer stöd till pensionärsföreningar för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre, ökat bidrag till Hemgården, utökade lovverksamheter för barn och unga, fler mötesplatser för unga. Dessutom en utredning om hur föreningsbidrag kan utgå endast till deltagare hemmahörande i Lunds kommun.
 • Sociala insatser: Förstärkning av Kriscentrum för att motverka våld i nära relationer, aktivt arbete mot suicidprevention, drogförebyggande arbete, utökning av arbetet på Habo.
 • Stärkt näringsliv: Talangrekrytering av internationell spetskompetens och medföljande genom en satsning på International Citizen Hub (ICHL) och borttagande av avgift för uteserveringar.
 • Förbättrad folkhälsa: Satsning på Aktiva Lund för ökad folkhälsa och stärkt elevhälsa i skolan
 • Förbättrat underhåll: vägar, cykelvägar, fotbollsplaner och andra aktivitetsytor
 • Trygghet: trygghetsvärdar i Södra Sandby och ökade insatser mot bidragsfusk
 • Musikcheck: Utbyggnad av musikchecken med ytterligare årskullar och utredning om att utvidga

Se budgeten i sin helhet här: https://liberalernalund.se/wp-content/uploads/2022/12/Mitteninitiativets-budgetforslag-2023-2025-3.pdf