Lundaliberalerna säger nej till sjukhus på Smörlyckan

Smörlyckan och närliggande Victoriastadion är en unik oas för idrott, rekreation och integration mitt i Lund. Att offra området för ett nytt sjukhus säger Liberalerna i Lund starkt nej till. Att bygga sjukhuset på Smörlyckan kommer också att leda till ett stort byggkaos under 20 års tid och att spårvägen som precis anlagts måste dras om för hundratals miljoner kronor.

Vi ska givetvis göra allt som står i vår makt för att denna viktiga investering i ett toppmodernt sjukhus fullt ut genomförs i Lund. Men om inte vi står upp för lundabornas intressen, vem ska då göra det? Det är vår uppgift som kommunpolitiker att stå på lundabornas sida och peka på alternativ när en unik plats för barn och unga ödeläggs samtidigt som vi ska lägga kolossala belopp på att dra om en nyligen byggd spårväg, säger Philip Sandberg

Liberalerna föreslår istället flera andra alternativ, nämligen:

  1. Att det nya universitetssjukhuset byggs på det befintliga (nuvarande) området.
  2. Att alternativet med att bygga på Smörlyckans idrottsplats förskjuts österut så att Kemicentrums tomt och byggnader tas i anspråk liksom området för nuvarande ridhusanläggning (ridhuset ska flyttas). På så sätt behöver inte heller spårvägen dras om eftersom det ligger nära spårvagnshållplatsen Ideontorget.
  3. Att alternativet med att bygga vid Medicon Village undersöks närmare och läggs till som ett nytt alternativ i utredningen.
  4. Att, om ingen av punkterna 1-3 visar sig genomförbara, låta bygga det nya sjukhuset på Brunnshög i enlighet med Region Skånes förslag.