Starkare tillsammans

Valet den 9 juni 2024 är ett ödesval. Inte sedan andra världskriget har Europa stått inför lika stora utmaningar som nu. Rysslands fullskaliga invasionskrig i Ukraina. Brådskande miljö- och klimatproblem. Internationell brottslighet. Listan kan göras lång över samhällsfrågor som vi inte kan lösa på egen hand i Sverige, utan som kräver att EU:s medlemsländer samarbetar mer. Jag vill därför se ett fördjupat EU-samarbete.

Men för mig har EU också en social dimension – jag tror på ett EU med både hjärta och hjärna. Jag vill att fler människor ska få smaka på friheten att kunna resa, studera eller arbeta i ett annat EU-land, precis som jag själv som forskare har fått chansen att göra under de senaste fem åren. Eller att hitta kärleken och bilda familj med någon från ett annat land, precis som jag också själv har fått möjlighet att göra.

En röst på mig och Liberalerna är en röst för både ett starkare EU med större muskler att lösa gränsöverskridande problem och ett friare EU där vi kan resa och handla fritt mellan länderna. Ett starkare Europa gör även Sverige starkare.

Fredrik Brange

Ålder | 34 år
Utbildning | Teknologie doktor i kvantfysik, civilingenjör
Yrke | Forskare
Familj | Partner
Politiska uppdrag | Ordförande för Liberalerna i Lund
Mina hjärtefrågor


Ett EU som värnar fred och frihet

I en tid med krig i Europa, är EU-samarbetet viktigare än någonsin. EU måste fortsätta att helhjärtat stödja Ukraina och stå upp för frihet och demokrati runt om i världen, även på hemmaplan.

Jag vill se:

  Ökat ekonomiskt och militärt stöd till Ukraina, inklusive en färdplan för framtida EU-medlemskap

  Ett stärkt utrikes- och försvarssamarbete för att ge EU mer tyngd på den internationella arenan

  Stärkt skydd av demokrati och rättsstatens principer i EU:s egna medlemsländer


Mer samarbete för att lösa de stora frågorna

Europa står inför ett antal stora utmaningar: klimatet, säkerheten, internationell brottslighet och ekonomi. Detta är gränsöverskridande frågor som bara kan lösas genom ett starkare EU-samarbete.

Jag vill se:

  Kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser (minst 95 procent till 2040 jämfört med 1990 års nivåer) och klimatneutralitet absolut senast 2050

  En gemensam europeisk polisstyrka som på allvar kan bekämpa gränsöverskridande brottslighet

  En fulländad inre marknad som stärker EU:s konkurrenskraft och bidrar till hållbar tillväxt och fler jobb


Ett EU utan gränskrångel och diskriminering

Det ska vara lika enkelt att resa eller flytta till ett annat EU-land som inom ett EU-land. Det ska gälla oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller eventuella funktionshinder.

Jag vill se:

  Införande av euron i Sverige – dags att uppgradera EU-medlemskapet från basic till premium

  Fullt erkännande av äktenskap och föräldraskap mellan EU-länder, inklusive för samkönade par

  Ett stärkt Schengenområde utan inre gränskontroller

  Gemensamma standarder för digitala tjänster (t.ex. Swish och Bank-ID) så att de är kompatibla vid resa mellan olika EU-länder

  Ett gemensamt europeiskt skatteavtal som förenklar beskattningsreglerna för personer som bor och arbetar i olika EU-länder


Håller du med?


Då har du möjlighet att kryssa mig i valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024. Jag har kandidatnummer 28 på Liberalernas lista.

Tveka inte att kontakta mig om du har frågor eller synpunkter inför valet.

Mejladress: fredrik.brange@liberalerna.se

Tack för ditt stöd!

Följ mig på sociala medier


Följ gärna mitt politiska arbete på Facebook.

FredrikBrangeL