Silniejsi razem


Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca 2024 r. są w wielu aspektach decydujące, co do kierunku, jaki Europa przyjmie w nadchodzących latach. Europa nie miało przed sobą tak obszernych wyzwań od czasu drugiej wojny światowej. Inwazyjna wojna Rosji na Ukrainie, pilne problemy środowiskowe i klimatyczne oraz międzynarodowa przestępczość to tylko kilka przykładów licznych kwestii transgranicznych, które musimy natychmiast rozwiązać. Kandyduję w wyborach, ponieważ wierzę, że silniejsza współpraca w ramach UE jest nie tylko pożądana, ale absolutnie konieczna, jeśli chcemy skutecznie rozwiązać te problemy społeczne.

Ale dla mnie UE ma również wymiar społeczny. Chcę, aby więcej osób miało możliwość doświadczenia wolności podróżowania, studiowania lub pracy w innym kraju UE, tak jak ja, jako badacz, miałem szansę zrobić to przez ostatnie pięć lat. Zasługujemy na szansę znalezienia miłości i założenia rodziny z obywatelami innych państw UE, tak jak ja miałem szczęście już zrobić.

Głos na mnie i na Partię Liberalną to głos zarówno na silniejszą Unię Europejską z większymi możliwościami rozwiązywania problemów transgranicznych, jak i na swobodniejszą Unię Europejską, gdzie możemy podróżować i handlować swobodnie między krajami. Budując silniejszą Europę, budujemy również silniejszą Szwecję na przyszłość.

Fredrik Brange

Wiek | 34 lata
Wykształcenie | Doktor fizyki kwantowej, inżynier
Zawód | Naukowiec
Rodzina | Partner
Zadania polityczne | Przewodniczący Partii Liberalnej w Lund
Moje kwestie serca


Unia Europejska, która chroni pokój i wolność

W czasach wojen w Europie współpraca w ramach UE jest ważniejsza niż kiedykolwiek. UE musi nadal całym sercem wspierać Ukrainę i bronić wolności i demokracji na całym świecie, również w UE.

Chciałbym zobaczyć:

  Zwiększoną pomoc ekonomiczną i militarną dla Ukrainy, w tym plan działania na rzecz przyszłego członkostwa w UE

  Zwiększoną współpracę zagraniczną i obronną, aby dać UE większy wpływ na arenie międzynarodowej

  Wzmocnioną ochronę demokracji i zasad państwa prawa w krajach członkowskich UE


Więcej współpracy w celu rozwiązania dużych problemów

"Europa stoi przed szeregiem wielkich wyzwań: klimatem, bezpieczeństwem, przestępczością międzynarodową i gospodarką. Są to kwestie transgraniczne, które mogą być rozwiązane tylko poprzez silniejszą współpracę w ramach UE.

Chciałbym zobaczyć:

  Znaczne obniżenie emisji gazów cieplarnianych (co najmniej o 95 procent do 2040 roku w porównaniu z poziomem z 1990 roku) oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 roku

  Wspólną europejską siłę policyjną, która będzie w stanie skutecznie zwalczać przestępczość transgraniczną

  Zaawansowany rynek wewnętrzny, który wzmacnia konkurencyjność UE, przyczynia się do zrównoważonego wzrostu i tworzenia większej liczby miejsc pracy


UE bez trudności granicznych i dyskryminacji

Chcę, aby więcej osób mogło poczuć smak wolności podróżowania, studiowania lub pracy w innym kraju UE, tak jak ja miałem możliwość przez ostatnie pięć lat. Chociaż wiele zostało osiągnięte w ciągu ostatnich dziesięcioleci, nadal pozostaje wiele do zrobienia, aby ukończyć swobodę przepływu w UE.

Chciałbym zobaczyć:

  Wprowadzenie euro w Szwecji – czas podnieść członkostwo w UE z podstawowego do premium

  Pełne uznanie małżeństw i rodzicielstwa między krajami UE, włącznie z par jednopłciowych

  Wzmocnioną strefę Schengen bez kontroli na wewnętrznych granicach

  Wspólne standardy dla numerów identyfikacyjnych oraz usług cyfrowych (np. Swish i BankID), aby były one kompatybilne podczas pobytu w różnych krajach UE

  Wspólną europejską umowę podatkową, która upraszcza przepisy podatkowe dla osób mieszkających i pracujących w różnych krajach UE


Zgadzasz się ze mną?


W takim razie masz możliwość zaznaczenia mnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca 2024 roku. Mam numer kandydata 28 na liście wyborczej Partii Liberalnej.

Nie wahaj się skontaktować ze mną w przypadku pytań lub uwag przed wyborami.

Adres e-mail: fredrik.brange@liberalerna.se

Dziękuję za wsparcie!

Śledź mnie na mediach społecznościowych


Proszę śledzić moją polityczną działalność na Facebooku (tylko po szwedzku).

FredrikBrangeL

Other languages


SV  EN  DE  PL