Vi är Lunds liberala parti. Vi kämpar för att alla människor ska ha frihet att forma sitt eget liv och möjlighet att växa och utvecklas.


Mer om Liberalerna Lunds politik


Framtiden börjar i klassrummet
Framtiden börjar i klassrummet

Kunskap öppnar nya vägar och möjligheter i livet. Det är därför vi liberaler kämpar så envist för en bättre skola. För varje barn.

Leva livet hela livet
Leva livet hela livet

I vårt Lund ska alla, oavsett ålder, bakgrund eller funktionsnedsättning, kunna leva ett fritt och självständigt liv med hög livskvalitet.

Lund - Nordens Silicon Valley
Ett Lund som växer och utvecklas

Vi vill fortsätta utveckla Lund som nordiskt nav för forskning och innovationer. Då krävs det en företagsvänligare politik.En politik med både hjärta och hjärna

Som liberal tror jag på att vi människor föds och växer med drömmar vi vill ska förverkligas. Det kan vi göra med rätt förutsättningar i form av kunskap och möjligheten att göra egna livsval. Men det måste också finnas hjälp att få i tider då livet inte går som man tänkt sig. Därför behövs en liberal politik med både hjärta och hjärna.

Philip Sandberg (L)
Kommunstyrelsens ordförande

Kampanj i Skrylle
Philip Sandberg med barnvagn
Kampanj

Facebook-nyheter

5 dagar sedan

Liberalerna Lund

Liberalerna utser Per Sköld till ny ledamot i styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden

Liberalerna Lunds styrelse har utsett Per Sköld som partiets nya ledamot i Lunds kommuns styrgrupp för utveckling av tätorterna utanför staden.Per Sköld är egenföretagare, har grundat och varit ordförande i såväl Genarps företagsgrupp som Genarps byalag och varit engagerad i ett flertal utvecklingsprojekt i byn.Styrgruppen har tidigare lett kommunens ortsutvecklingsprojekt i Dalby, Veberöd och Genarp och inleder nu i november arbetet med Fokus Södra Sandby, som syftar till att utveckla framtidens Södra Sandby och omlandet med de boende och de som verkar i området. Under november månad kan de boende och verksamma här besvara en webbenkät om Södra Sandbys framtida utveckling och under år 2020 kommer olika dialogaktiviteter att genomföras tillsammans med boende, föreningar och med barn och unga som ligger till grund för det fortsatta arbetet.- Per Sköld är en person med ett stort engagemang för utvecklingen av byarna och för att de boende och de som arbetar här ska ha en god samhällsservice. Vi är mycket glada för att Per kommer att företräda Liberalerna i styrgruppen, säger Holger Radner, ordförande för Liberalerna i Lund.

- Jag ser fram emot att påbörja arbetet med Fokus Södra Sandby. Det är viktigt att Lunds kommun har en bra dialog med alla som bor och verkar i våra tätorter för att kunna göra rätt prioriteringar när man fattar beslut om hur dessa ska utvecklas. Jag tror att jag kan bidra till detta, säger Per Sköld (L), ny ledamot i styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden.
För mer information och kontakt:

Per Sköld (L), ledamot i styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden, 070-638 25 27
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

2 veckor sedan

Liberalerna Lund

FRIHETSJUBILEUM! 🎉

Idag är det 30 år sedan Berlinmuren föll. Människor som levt under diktatur och förtryck kunde helt plötsligt röra sig fritt. Den mur som hade varit skiljelinjen mellan välstånd och frihet på ena sidan, och diktatur och uppgivenhet på andra sidan reducerades till ett fult inslag i stadsbilden. Må Europa aldrig behöva uppleva sådan splittring igen.
#frihet #liberalerna #Lund
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

2 veckor sedan

Liberalerna Lund

I oktober bestämde vård- och omsorgsnämnden i Lund att krav införs på utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning. Tove Klette (L) gruppledare i nämnden och före detta kommunalråd Lund kommenterar beslutet så här:

"Äldre med hemvård ska kunna känna sig trygga med vem de släpper in i sitt hem. Därför inför nämnden krav på utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning. Många äldre befinner sig i en utsatt situation p g a ålder och sjukdom och personalen har ett stort ansvar. Vi vill upprätthålla ett högt förtroende för verksamheten inom vård- och omsorgsnämnden.
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook