Kontakt

Allmänna frågor


Om du har några frågor kring Liberalerna Lund, vår politik eller våra aktiviteter så är du alltid varmt välkommen att kontakta oss på lund@liberalerna.se.

PresskontaktJessica Ulfgren
Politisk sekreterare hos kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg
Jessica.ulfgren@liberalerna.se

Liberalerna Lunds styrelse


Styrelsen ansvarar för partiets aktiviteter. Den utses av partiets årsmöte för en period av ett år i taget. Den nuvarande styrelsen utsågs den 10 februari 2019.


Holger Radner
Ordförande


Camilla Norberg Hansen
Vice ordförande


Inger Tolsved Rosenkvist
Ledamot


Philip Sandberg
Ledamot


Karl Branzén
Ledamot, kassör


Fredrik Brange
Ledamot


Camilla Neptune
Ledamot, sekreterare


Ulf Nilsson
Ledamot


Gunnar Brådvik
Ledamot


Maria Brolin Glennow
Ersättare


Sarah Hammar
Ersättare


Jessica Ulfgren
Ersättare


Björn Andreasson
Ersättare