Kontakt

Allmänna frågor


Om du har några frågor kring Liberalerna Lund, vår politik eller våra aktiviteter så är du alltid varmt välkommen att kontakta oss på lund@liberalerna.se.

PresskontaktFredrik Sjögren
Politisk sekreterare hos kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg
fredrik.sjogren@liberalerna.se

Liberalerna Lunds styrelse


Styrelsen ansvarar för partiets aktiviteter. Den utses av partiets årsmöte för en period av ett år i taget. Den nuvarande styrelsen utsågs den 11 februari 2018.


Cecilia Barnes
Ordförande


Tove Klette
Ledamot


Inger Tolsved Rosenkvist
Ledamot


Philip Sandberg
Ledamot


Karl Branzén
Ledamot, kassör


Christoffer Karlsson
Ledamot


Sonja Lindlöf
Ledamot


Camilla Lundberg
Ledamot


Fredrik Brange
Ledamot


Camilla Neptune
Ledamot, sekreterare


Axel Nordberg
Ledamot


Elin Frisk
Ledamot


Camilla Norberg Hansen
Ledamot


Ulf Nilsson
Ledamot