Våra politiker

Förtroendevalda för Liberalerna Lund


Liberalerna Lund har förtroendevalda representanter i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser och andra kommunala organ. Där företräder våra politiker den politik som våra partimedlemmar har fastställt.

Nedan kan du hitta våra förtroendevalda i respektive kommunalt organ.

Kommunala organ

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan ses som Lunds eget parlament. Totalt består kommunfullmäktige av 65 ledamöter, som väljs av kommunens invånare genom direkta val vart fjärde år. Kommunfullmäktige fattar beslut om övergripande frågor och andra ärenden som är av stor vikt för kommunen. Det omfattar bland annat mål och riktlinjer för kommunens verksamheter samt den kommunala budgeten och den kommunala skattesatsen.

Nuvarande ledamöter och ersättare
Ledamöter och ersättare utsedda genom kommunalvalet den 9 september 2018.

Mia Honeth
ledamot, gruppledare


Camilla Neptune
ledamot


Cecilia Barnes
ledamot


Gunnar Brådvik
ledamot


Ursula Savonius
ledamot


Christoffer Karlsson
ledamot


Karl Branzén
ledamot


Axel Nordberg
ersättare


Sushma Uthappa-Schwerdt
ersättare


Daniel Kronmann
ersättare


Josefine Temrell
ersättare


Adrian Kasperczyk
ersättare

Kommunstyrelsen kan ses som Lunds egen regering. Totalt består kommunstyrelsen av 13 ledamöter, varav 7 är heltidsarvoderade kommunalråd. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för utvecklingen av den kommunala verksamheten, och ansvarar för att på ett övergripande plan leda och samordna kommunens olika verksamheter.

Nuvarande ledamöter och ersättare
Ledamöter och ersättare utsedda av kommunfullmäktige den 25 oktober 2018.

Philip Sandberg
ordförande, kommunalråd


Camilla Neptune
ledamot


Fabian Zäll
ersättare


Maria Brolin Glennow
ersättare


Mia Honeth
ordförande, gruppledare


Jessica Ulfgren
ersättare


Adrian Kasperczyk
ledamot, gruppledare


Sarah Hammar
ersättare


Emil Gunnarsson
ersättare


Gunnar Brådvik
ordförande, gruppledare


Bozena Werbart
ersättare


Peter Hedberg
ersättare


Christoffer Karlsson
ledamot, gruppledare


Axel Nordberg
ersättare


Fredrik Folkesson
ersättare


Cecilia Barnes
vice ordförande, gruppledare


Martin Martinez y Rique
ersättare


Inger Tolsved Rosenkvist
ordförande, gruppledare


Joakim Vasiliadis
ersättare


Tobias Källerfelt Korall
ersättare


Jörgen Jörgensen
ledamot, gruppledare


Christoffer Lindbom
ersättare


Tekla Lundin
ersättare


Charlotte Westerstad
ledamot, gruppledare


Richard Carlsson
ersättare


Tove Klette
ledamot, gruppledare


Josefine Temrell
ersättare


Kjell-Åke Nilsson
ersättare


Ursula Savonius
vice ordförande, gruppledare


Sushma Uthappa-Schwerdt
ersättare


Karin Wrammerfors
ersättare


Lis Carlander
ordförande


Lars Trägen
ordförande


Claes Berne
ledamot


Nils Gårder
vice ordförande, gruppledare


Karin Löwhagen
ersättare


Ulf Nilsson
ledamot, gruppledare


Camilla Lundberg
ersättare


Elsa von Friesen
ledamot


Karl Branzén
ordförande, ledamot


Monika Lekander
ersättare