Budgetförslag 2019–2024

Budgetförslag 2022–2024


Lundakvintettens budgetförslag för perioden 2022–2024.

Budgetförslaget innehåller de prioriteringar som Lundakvintetten – Liberalerna, Moderaterna, FörNyaLund, Centerpartiet och Kristdemokraterna – vill göra de kommande åren.

Budgetförslag 2021–2023


Lundakvintettens budgetförslag för perioden 2021–2023.

Budgetförslaget innehåller de prioriteringar som Lundakvintetten – Liberalerna, Moderaterna, FörNyaLund, Centerpartiet och Kristdemokraterna – vill göra de kommande åren.Budgetförslag 2020–2022


Lundakvintettens budgetförslag för perioden 2020–2022.

Budgetförslaget innehåller de prioriteringar som Lundakvintetten – Liberalerna, Moderaterna, FörNyaLund, Centerpartiet och Kristdemokraterna – vill göra de kommande åren.Budgetförslag 2019–2021


Lundakvintettens budgetförslag för perioden 2019–2021.

Budgetförslaget innehåller de prioriteringar som Lundakvintetten – Liberalerna, Moderaterna, FörNyaLund, Centerpartiet och Kristdemokraterna – vill göra de kommande åren.