SATSNINGAR PÅ SKOLA OCH UTBILDNING I BUDGET 2022

Lundakvintetten (L, M, FNL, C, KD) presenterade på en pressträff idag en rad satsningar på förskola, grundskola och gymnasieskola i budgeten för nästa år. Totalt satsas ytterligare 42 miljoner kronor varav 26 miljoner kronor mer till förskola och grundskola samt 16 miljoner kronor mer på gymnasieskolan.

I vårt förslag finns satsningar på ökad personaltäthet, ökad kvalitet och mindre barngrupper. Så här ser det ut i korthet:

  • 9 miljoner kronor mer till minskade barngrupper och ökad personaltäthet i förskolan
  • 7 miljoner kronor mer till mellanstadiet och högstadiet för stärkt kvalitet
  • 6 miljoner kronor mer till förstärkt elevhälsa
  • 8 miljoner kronor mer till skolassistenter för att avlasta lärare, varav 2 miljoner kronor under 2022 och 6 miljoner kronor under 2023
  • 8 miljoner kronor mer till extra utbildningsinsatser för eleverna till följd av fjärrundervisning under pandemin
  • 6,6 miljoner kronor i extra resurstillskott till gymnasieskolan vilket ger totalt ca 16 miljoner kronor då även andra skånska kommuner betalat sin andel via skolpengen
  • 4 miljoner kronor mer till förstärkt vuxenutbildning och SFI
  • 0,75 miljoner kronor till praktiknära forskning inom gymnasieskolan

I Lundakvintettens budget för 2022 ges full kompensation för priser, löner och volymer och tidigare beslutad effektivisering slopas på grund av organisationens framgångsrika arbete med förbättrat resursutnyttjande.

Skolan är så viktig för att ge våra barn en bra start i livet och utjämna skillnader i vårt samhälle. Kunskap är biljetten till ett liv man styr över själv och att ge alla barn en chans att uppnå sin dröm även om starten i livet ser olika ut. Det är därför vi lundaliberaler prioriterar skolan så högt. För varje hundralapp du betalar i kommunalskatt i Lunds kommun går nämligen drygt 47 kronor till skolan.

Lund lyfter!

Läs mer här: https://www.sydsvenskan.se/…/lunds-styre-nu-ar-det…https://www.skd.se/…/politiker-vill-ge-skolan-en…/