SATSNINGAR PÅ KULTUR, FRITID OCH IDROTT I BUDGET 2022

Lundakvintetten (L, M, FNL, C, KD) och Socialdemokraterna presenterade idag ett gemensamt budgetförslag för 2022 som innehåller satsningar på kultur och fritid samt idrotten. Totalt rör det sig om ett tillskott på 15,64 miljoner kronor till verksamheten nästa år. I budget 2022 har vi valt att fokusera våra satsningar på tre områden, fritiden, idrotten och kulturen.

Det här innebär förslaget i korthet:

✅ 1,5 miljoner kronor till stärkt fritidsverksamhet
✅ 0,54 miljoner kronor till förlängning av utomhusbadens säsong
✅ 1,5 miljoner kronor till förstärkning av lovaktiviteter i Lund
✅ 1,5 miljoner kronor till förstärkning av fältgruppen
✅ 2 miljoner kronor till utökat stöd för idrottsrörelsen
✅ 1,5 miljoner kronor till utökat aktivitetsstöd och lokalkompensationsbidrag till föreningslivet
✅ 1,8 miljoner kronor till utökad biblioteksverksamhet
✅ 2 miljoner kronor till återstart av kulturlivet
✅ 1,8 miljoner kronor till musikchecken
✅ 1,5 miljoner kronor till insatser för att minska geografisk utjämning av musikundervisning

I det överenskomna förslaget till budget för kultur- och fritidsnämnden 2022 ges full kompensation för priser och löner. Effektiviseringen på en procent kvarstår.

Lund ska vara en attraktiv kommun, vilket kräver ett mångsidigt kultur- och föreningsliv. Förslaget som presenterades idag är ett steg i rätt riktning för att uppnå detta. Det innehåller mer pengar till både ideella föreningar och kulturlivet samtidigt som det stöttar fritidsverksamheterna och fältguppens arbete med barn och unga i kommunen.

Läs mer här:https://www.sydsvenskan.se/…/kvintetten-och-s-overens…https://www.skd.se/…/politiker-eniga-om-satsning-pa…/