SATSNINGAR PÅ ÄLDREOMSORG OCH SOCIALA FRÅGOR I BUDGET 2022

Lundakvintetten (L, M, FNL, C, KD) presenterade idag satsningar ur budgetförslaget för 2022 på äldreomsorgen och sociala frågor. Vi utökar äldreomsorgens budget med 156 miljoner kronor nästa år och satsar 10,5 miljoner kronor på sociala frågor. Förutom dessa satsningar reserveras även 5 miljoner kronor hos kommunstyrelsen för samarbetssatsningar riktade mot nämndernas målgrupper.

Så här ser satsningarna ut i korthet:

  • ✅ 2 miljoner kronor till LSS för kvalitetshöjning och kompetensutveckling
  • ✅ 2 miljoner kronor till ett nytt initiativ för ökad fysisk aktivitet för äldre och funktionshindrade
  • ✅ 5 miljoner kronor till socialnämnden för att hantera en ökning av ärenden
  • ✅ 3 miljoner kronor till bostadsförsörjning för personer med social problematik

I Lundakvintettens budget för 2022 ges full kompensation för priser och löner och volymkompensation till vård- och omsorgsnämnden. Tidigare beslutade effektiviseringar slopas till följd av nämndernas framgångsrika arbete med förbättrat resursutnyttjande.

Läs mer här:
https://www.sydsvenskan.se/…/stopp-for-nya-besparingar…