Fler cykelstråk i Genarp

Under sammanträdet i tekniska nämnden i Lunds kommun instämde samtliga partier i Lundakvintettens förslag som lades fram av liberalen Cecilia Oredsson Barnes. Beslutet blev att ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med Staffanstorp och i samråd med Trafikverket utarbeta ett kostnadseffektivt förslag på ett trafiksäkert cykelstråk från Genarp via Esarp till Kyrkheddinge samt även att prioritera ett cykelstråk via Kyrkheddinge mot Lund.

“Genom att fokusera på fler och säkra cykelstråk ser man till att hela kommunen försätter att utvecklas och att det går att tar sig runt i hela kommunen på ett hållbart och miljövänligt vis,” säger Cecilia Oredsson Barnes (L), vice ordförande i tekniska nämnden.  “Det är viktigt att det ska vara möjligt att via cykel kunna ta sig från Genarp till Lund eller Malmö. Nu skaffar fler och fler elcykel så det är möjligt att pendla längre sträckor,” fortsätter hon.