Lunds nya kvintett presenterar sitt styre

(L), (M), (FNL), (C) och (KD) presenterar idag Lunds nya styre. Tillsammans har partierna 32 av 65 mandat i kommunfullmäktige och egen majoritet i kommunstyrelsen. De har enats om att Philip Sandberg (L) blir kommunstyrelsens ordförande och Fredrik Ljunghill (M) vice ordförande. Utöver det blir Inga-Kerstin Eriksson (C) och Börje Hed (FNL) kommunalråd.

– Det här blir ett nytt framåtblickande styre med höga ambitioner, säger Philip Sandberg (L)

– Vi kommer att arbeta för att lundaborna ska få högre kvalitet i välfärden till lägre kostnader, säger Fredrik Ljunghill (M).

Lundakvintetten har även enats kring ett antal politiska frågor där vi haft olika ingångar. Bland annat gäller det byggnation på åkermark.

– Inga beslut om nya detaljplaner på bördig åkermark med 8-10+ jord ska tas under mandatperioden, säger Inga-Kerstin Eriksson (C).

Dessutom ska frågan om underjordisk järnväg drivas hårdare i samband med spårutbyggnaden.

– Vi vill att Lunds kommun själv finansierar en förstudie för att utreda förutsättningarna och intäkter respektive kostnader för en framtida järnvägstunnel. Fler järnvägsspår genom Lund ska föregås av löfte från staten om att järnvägen ska gå genom en tunnel, säger Börje Hed (FNL).

Det nya styret har även beslutat att göra en genomgripande utvärdering av Fritt Sök för att ge Lunds elever bästa möjliga förutsättningar, bland annat för att utröna hur situationen för sökande elever ser ut både nu och i framtiden.

Lundakvintetten ska även arbeta för att stärka företagsklimatet i hela kommunen, förbättra tillgängligheten till centrum samt tillåta mångfald och alternativ inom välfärden.

Ett mål är dessutom att ingen över 85 års ålder ska nekas rätten och möjligheten att flytta från ordinärt boende till en bostad med högre trygghets- och servicenivå.

– Vi vill se över möjligheten att införa en funktion i kommunen för att exempelvis assistera seniorer över 85 års ålder med att få rätt stöd och bistånd av kommunen, säger Agneta Lindskog (KD).

De närmaste veckorna ska Lundakvintetten utarbeta en budget för nästkommande år samt presentera namnen på alla nya ordföranden i nämnderna.

– Ett besked vi kan ge redan idag är att de rödgrönas beslutade skattehöjning ska rivas upp, säger Philip Sandberg (L).