Lundakvintettens budgetförslag 2022 – klimat- och miljösatsningar

Lundakvintetten (L, M, FNL, C, KD) presenterade idag ett antal klimat- och miljösatsningar i vårt budgetförslag för 2022. Förslaget innehåller satsningar på stadens cykelinfrastruktur, där vi vill satsa ytterligare 10 miljoner kronor för att ta fram nya cykelleder i staden.

Klimat- och miljösatsningarna i korthet:
– 8 mnkr till förstärkt solcellssatsning på kommunala byggnader
– 10 mnkr till energieffektiviseringar av fastigheter
– Satsningar på naturreservat, främst Höjeådalens nya naturreservat
– 3 mnkr till förstärkning av rekreation och natur
– Cirkulärt byggande av infrastruktur
– Kommuninternt arbete för minskat avfall

Lund ska fortsatt vara ledande inom miljö och klimat. Därför gör vi stora satsningar i budgeten för att nå Lunds högt ställda miljö- och klimatmål.

Se pressinformation här: https://liberalernalund.se/wp-content/uploads/2021/04/Pressinformation-Lundakvintettens-budgetforslag-2022-klimat-miljo-2021-04-23-1.pdf

Läs mer här:https://www.sydsvenskan.se/…/fler-cykelvagar-och…