Liberalernas laguppställning klar

Liberalerna i Lund valde följande representanter till nämnder och styrelser helt enhälligt på medlemsmötet 2018-12-02:

 

 Kommunrevisionen

 

Lars Trägen, ordförande och gruppledare

 

Claes Berne, ledamot

 

 Barn- och skolnämnden

 

Mia Honeth, ordförande och gruppledare

 

Björn Andreasson, ersättare

 

 Byggnadsnämnden

 

Christoffer Karlsson, ledamot och gruppledare

 

Maria Brolin Glennow, 1:a ersättare

 

Axel Nordberg, 2:a ersättare

 

 Kultur- och fritidsnämnden

 

Gunnar Brådvik, ordförande/vice ordförande och gruppledare

 

Bozena Werbart, 1:a ersättare

 

Peter Hedberg, 2:a ersättare

 

 Miljönämnden

 

Christina Zoric Persson, ledamot och gruppledare

 

Jörgen Jörgensen, 1:a ersättare

 

Christoffer Lindbom, 2:a ersättare

 

 Renhållningsstyrelsen

 

Richard Carlsson, ledamot och gruppledare

 

Martin Palm, ersättare

 

 Servicenämnden

 

Inger Tolsved Rosenkvist, ordförande och gruppledare

 

Thomas Glennow, 1:a ersättare

 

Joakim Vasiliadis, 2:a ersättare

 

 Socialnämnden

 

Ursula Savonius, vice ordförande och gruppledare

 

Sushma Uthappa-Schwerdt, 1:a ersättare

 

Karin Wrammerfors, 2:a ersättare

 

 Tekniska nämnden

 

Cecilia Barnes, vice ordförande och gruppledare

 

Joar Lindén, ersättare

 

 Utbildningsnämnden

 

Camilla Norberg Hansen, ledamot och gruppledare

 

Adrian Kasperczyk, 1:a ersättare

 

Sarah Hammar, 2:a ersättare

 

 Valnämnden

 

Nils Gårder, vice ordförande och gruppledare

 

Karin Löwhagen, ersättare

 

 Vård- och omsorgsnämnden

 

Tove Klette, ledamot och gruppledare

 

Daniel Kronmann, 1:a ersättare

 

Josefine Temrell, 2:a ersättare

 

 Överförmyndarnämnden

 

Lis Carlander, ordförande

 

 Nämndemän

 

Marianne Bang

 

Birgitta Darlin

 

Issa Kul

 

Joanna Lundell

 

Holger Radner

 

Kristina Öfverberg Nestor Habostyrelsen

 

Kerstin Lindbom, ledamot

 

 Habostiftelsen

 

Viveka Brunander, ledamot

 

 God man med erfarenhet av tätortsförhållanden

 

Staffan Bolin

 

 Styrelsen för Räddningstjänst Syd

 

Marcus Romedahl, ersättare

 

 Styrelsen för Kraftringen

 

Karl Branzén, ordförande

 

Monika Lekander, ersättare

 

 Styrelsen för Lunds Kommuns Parkerings AB (LKP)

 

Håkan Friberg, ledamot

 

 Styrelsen för Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF)

 

Ulf Nilsson, ledamot

 

Camilla Lundberg, ersättare

 

 Styrelsen för Sydvatten AB

 

Fredrik Folkesson, ersättare

 

 VA Syd Förbundsstyrelse

 

Christer Wallström, ersättare

 

 VA Syd Ägarnämnd

 

Christer Wallström, ledamot

 

Linnéa Bjärum, 1:a ersättare

 

Markus Ebbinghaus, 2:a ersättare

 

Arash Fayyazi, 3:e ersättare

 

 VA Syd Förbundsfullmäktige

 

Cecilia Barnes, ledamot

 

Christoffer Karlsson, ersättare

 

 Stiftelsen Arena (Arenastiftelsen)

 

Ulf Nilsson, ledamot

 

 Fastighets AB Lund Arena (Arenabolaget)

 

Holger Radner, ordförande

 

 Ombud till Science Village Scandinavia AB

 

Philip Sandberg, ledamot

 

 De lekande barnens fond

 

Karin Löwhagen, ledamot

 

 Signe Isbergs fond

 

Taru Sundqvist, ledamot

 

 Flygrådet vid Malmö Airport

 

Philip Sandberg, ledamot

 

 Romeleås- och sjölandskapskommittén

 

Peter Hedberg, ersättare

 

 Styrelsen för Kävlingeåns vattenråd

 

Peter Honeth, ledamot

 

 Stiftelsen i Uppåkra

 

Christina Zoric Persson, ledamot

 

 Styrgruppen för de östra kommundelarna

 

Joanna Lundell, ledamot