Liberalerna presenterar 16 förslag för integration

Liberalerna har idag presenterat Rivstart Lund, ett paket som innehåller 16 konkreta förslag för hur integrationen i Lund kan förbättras. Programmet fokuserar på betydelsen av svenska språket och att nyanlända snabbt kan komma in på arbetsmarknaden. Andra förslag handlar om att underlätta för nyanlända som vill starta företag, att skapa fler mötesplatser mellan olika människor samt att få fler barn till nyanlända att gå i förskolan.

Integrationspaketet är ett komplement till förra veckans lansering av Liberalernas valmanifest. Integration är den fjärde profilfrågan för Liberalerna i Lund jämte en individbaserad skola, en äldreomsorg som sätter människan i centrum samt ett grönt och skönt Lund.

Läs mer i Sydsvenskan.

Läs hela programmet Rivstart Lund här.