Fler ska hitta egen försörjning

Liberalerna vill att fler människor ska ges stöd att ta steget från bidrag ut på arbetsmarknaden. Med ett jobb kommer både stärkt självkänsla och frihet, därför måste Lund ha höga ambitioner!Liberalerna vill se ett nytt mål hos socialnämnden i Lund med att minst 50 procent av alla hushåll med ekonomiskt bistånd ska ha egen försörjning inom tolv månader.

Läs vidare här.