Farligt gods ska transporteras säkert

Transporter av farligt gods, som klor och brandfarliga ämnen, ska ske säkert. Därför behöver riskerna med transporterna genom Lund, och vilken skillnad en nedgrävning av järnvägen skulle göra belysas.

Läs vidare här.