Så här påverkas du av budgetförslaget

Alliansens gemensamma budget presenterades idag (21 maj). Den innehåller en rad nyheter och förbättringar, flera av dem på Liberalernas initiativ. Liberalerna prioriterar skolan, trygghet, äldreomsorg och ett förbättrat näringslivsklimat i Lund.

Alliansens gemensamma budgetförslag innehåller flera nyheter som Liberalerna har slagits för. Skolbudgeten utökas med 200 miljoner kronor. En satsning görs på utökad elevhälsa med exempelvis skolkuratorer för att motverka stress och psykisk ohälsa bland unga. Ett pilotprojekt införs för att avlasta lärarna och förbättra deras arbetsmiljö genom att skolassistenter får hantera kringsysslor, t.ex. rastvaktande och administrativa uppgifter. Lärarlönerna höjs genom att de lärare som inte fick ta del av lärarlönelyftet men uppfyllde kriterierna nu får det. En extra satsning görs på personaltäthet inom förskolan och de lägre årskurserna (F-3). Dessutom backade övriga allianspartier från förslaget om att förändra vistelsetiderna för barn till föräldralediga.

Men Liberalerna har även drivit fler trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser, t.ex. trygghetsvakter i centrala Lund, mer belysning och införandet av märk-DNA för att motverka inbrott i bilar och bostäder.

– Alla lundabor ska kunna känna sig trygga, både i sina hem och på gator och torg, säger Philip Sandberg (L), oppositionsråd för Liberalerna.

Alliansens budget innehåller även satsningar på förbättrat näringslivsklimat, ökat vägunderhåll, kortare köer till Kulturskolan, förbättringar av rekreationsområdet Skrylle och fler satsningar på välfärdsteknologi inom äldreomsorgen. Tillsammans tar Alliansen strid för att behålla fria bussresor för seniorer över 75 år och har ambitionen att sänka skatten med 10 öre från år 2020.
– Trots att vi har väldigt låg arbetslöshet och nio gånger mindre utlägg för socialbidrag än Malmö har vi exakt samma skattesats som dem. Helsingborg har en hel krona mindre. Med de förutsättningarna Lund har borde vi kunna prestera betydligt bättre, säger Philip Sandberg.

– Men det ska göras ansvarsfullt och inte gå ut över välfärdens kärna med skola och äldreomsorg. Lund ska vara en kommun där din bakgrund inte ska avgöra din framtid, fortsätter Philip Sandberg (L).
Satsningarna finansieras genom större vinstutdelning från de kommunala bolagen, en lägre investeringsbudget och att kostnaderna för ekologiska livsmedel minskas.

– 98 procent av våra äpplen importeras från Polen och Italien bara för att de måste vara ”ekologiska”. Det ger högre utsläpp, högre kostnader och slår ut lokala producenter. Vi vill, till skillnad från de rödgröna partierna, inte låsa oss vid att 100 procent måste vara ekologiskt utan även ta andra hänsyn, till exempel närodlat, säger Philip Sandberg (L).
Philip Sandberg är kritisk till det rödgröna styrets budgetförslag och kommenterar det så här.

– En del av deras satsningar är naturligtvis bra. Men det känns inte seriöst, när de har suttit vid makten i fyra år, att några månader innan valet strö pengar omkring sig på fler projekt, utredningar och skrytbyggen. Priset för det är höjd skatt, en mycket liten buffert vid oförutsedda händelser och lån som våra barn kommer att få betala. Det är inte ansvarsfullt och gör att vi står mycket sämre rustade när konjunkturen vänder.