Aktuellt

2018-04-22
Låt kända Lundabor ge namn åt bussar och spårvagnar

Alla borde åka buss med en kändis! Liberalerna föreslår att bussar och spårvagnar i Lund ska namnges med olika historiska Lundaprofiler. Läs vidare här.

2018-04-19
Farligt gods ska transporteras säkert

Transporter av farligt gods, som klor och brandfarliga ämnen, ska ske säkert. Därför behöver riskerna med transporterna genom Lund, och vilken skillnad en nedgrävning av

2018-04-17
Fler ska hitta egen försörjning

Liberalerna vill att fler människor ska ges stöd att ta steget från bidrag ut på arbetsmarknaden. Med ett jobb kommer både stärkt självkänsla och frihet,

2018-04-16
Lund ska utvecklas, inte stagnera

Miljöpartiet vill få staten att stoppa utbyggnaden av trafikplats Ideon. Det hotar arbetstillfällen, jobb och framtida skatteintäkter. Liberalerna och Alliansen vill fortsätta att utveckla Lund!

2018-03-30
Lunds kommun är mycket mer än bara Lunds tätort

Liberalerna vill att hela kommunen ska få leva och utvecklas. Därför har vi drivit igenom flera satsningar på byarna, och så vill vi fortsätta efter

2018-03-27
Kom och diskutera med oss

Varmt välkommen att diskutera med oss! Majoriteten av lördagarna under våren står Liberalerna i Lund vid Lilla fiskaregatan för att diskutera viktiga frågor inför höstens val.  Det är viktigt för

2018-03-15
Inga fler spårvägsetapper nästa mandatperiod

Inga fler spårvägsetapper ska byggas under nästa mandatperiod. Detta är ett vallöfte från Liberalerna i Lund tillsammans med alliansen inför valet 2018.  Till skillnad från de rödgröna

2018-03-13
Vi väljer lärare

Lund ska vara en kommun med goda arbetsvillkor som är attraktiva för lärare så att de söker sig hit, inte härifrån!  Många lärare söker sig idag