Lundaliberalen

Lundaliberalen
– Liberalerna Lunds egen tidning


Cirka två gånger om året ger Liberalerna Lund ut en egen tidning. Nedan kan du läsa tidigare nummer.

Tidningen distribueras till största del med hjälp av ideella krafter, det vill säga våra medlemmar delar ut tidningen i brevlådan. Vår ambition är att täcka ett så stort område av Lunds kommun som möjligt. Om du inte brukar få tidningen, men vill ha den, kan du höra av dig till oss (lund@liberalerna.se) och få ett gratis ex.

Nummer 7


Utgivningsdatum: Mars 2019

Nummer 6


Utgivningsdatum: Augusti 2018

Nummer 5


Utgivningsdatum: Sommaren 2018

Nummer 4


Utgivningsdatum: Våren 2018

Nummer 3


Utgivningsdatum: Hösten 2017

Nummer 2


Utgivningsdatum: Våren 2017

Nummer 1


Utgivningsdatum: Hösten 2016