Brev från Philip Sandberg

Brev från Philip Sandberg

<

Cirka två gånger om året skickar Philip Sandberg (L), kommunstyrelsen ordförande, ut ett handskrivet brev till Lundaborna.

Brevet distribueras till största del med hjälp av ideella krafter, det vill säga våra medlemmar delar ut brevet brevlådan. Vår ambition är att täcka ett så stort område av Lunds kommun som möjligt. Om du inte brukar få brevet, men vill ha den, kan du höra av dig till oss (lund@liberalerna.se) och få ett gratis ex.

September 2021


Utgivningsdatum: September 2021