Besök på Antons Hus

Idag besökte Martin Pella (L) och representanter från vård- och omsorgsnämnden Lotta Lagerholm som talade om hur det är att leva med autism – positiva som negativa aspekter och vad kommuner gör eller inte gör bra. Lotta är också en riktig eldsjäl som driver “Antons Hus”, vars vision är att ett autismanpassat hus skall finnas som återhämtningsresort för barn och familjer med diagnosen. Vi fick lära oss om vikten av återhämtning och om hur mer kunskap kan ge insikt till att förbättra villkor och förutsättningar för de med autism eller de som arbetar med autism på ett eller annat sätt.

Ni kan läsa mer på antonshus.se