Evenemang

2021-05-06
SATSNINGAR PÅ KULTUR, FRITID OCH IDROTT I BUDGET 2022

Lundakvintetten (L, M, FNL, C, KD) och Socialdemokraterna presenterade idag ett gemensamt budgetförslag för 2022 som innehåller satsningar på kultur och fritid samt idrotten. Totalt

2021-05-03
SATSNINGAR PÅ ÄLDREOMSORG OCH SOCIALA FRÅGOR I BUDGET 2022

Lundakvintetten (L, M, FNL, C, KD) presenterade idag satsningar ur budgetförslaget för 2022 på äldreomsorgen och sociala frågor. Vi utökar äldreomsorgens budget med 156 miljoner

2021-04-28
SATSNINGAR PÅ SKOLA OCH UTBILDNING I BUDGET 2022

Lundakvintetten (L, M, FNL, C, KD) presenterade på en pressträff idag en rad satsningar på förskola, grundskola och gymnasieskola i budgeten för nästa år. Totalt