Evenemang

2021-04-28
SATSNINGAR PÅ SKOLA OCH UTBILDNING I BUDGET 2022

Lundakvintetten (L, M, FNL, C, KD) presenterade på en pressträff idag en rad satsningar på förskola, grundskola och gymnasieskola i budgeten för nästa år. Totalt

2021-04-23
Lundakvintettens budgetförslag 2022 – klimat- och miljösatsningar

Lundakvintetten (L, M, FNL, C, KD) presenterade idag ett antal klimat- och miljösatsningar i vårt budgetförslag för 2022. Förslaget innehåller satsningar på stadens cykelinfrastruktur, där