Evenemang

2018-04-24
Liberalerna Lund lanserar ny webb

Idag (24 april) lanserar Liberalerna Lund en helt ny webbsida. Här kan du nu läsa mer om vår politik och våra kandidater inför valet. Vi

2018-04-22
Låt kända Lundabor ge namn åt bussar och spårvagnar

Alla borde åka buss med en kändis! Liberalerna föreslår att bussar och spårvagnar i Lund ska namnges med olika historiska Lundaprofiler. Läs vidare här.

2018-04-19
Farligt gods ska transporteras säkert

Transporter av farligt gods, som klor och brandfarliga ämnen, ska ske säkert. Därför behöver riskerna med transporterna genom Lund, och vilken skillnad en nedgrävning av

2018-04-17
Fler ska hitta egen försörjning

Liberalerna vill att fler människor ska ges stöd att ta steget från bidrag ut på arbetsmarknaden. Med ett jobb kommer både stärkt självkänsla och frihet,

2018-04-16
Lund ska utvecklas, inte stagnera

Miljöpartiet vill få staten att stoppa utbyggnaden av trafikplats Ideon. Det hotar arbetstillfällen, jobb och framtida skatteintäkter. Liberalerna och Alliansen vill fortsätta att utveckla Lund!