Våra politiker

Förtroendevalda för Liberalerna Lund


Liberalerna Lund har förtroendevalda representanter i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser och andra kommunala organ. Där företräder våra politiker den politik som våra partimedlemmar har fastställt.

Nedan kan du hitta våra förtroendevalda i respektive kommunalt organ.

Kommunala organ

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan ses som Lunds eget parlament. Totalt består kommunfullmäktige av 65 ledamöter, som väljs av kommunens invånare genom direkta val vart fjärde år. Kommunfullmäktige fattar beslut om övergripande frågor och andra ärenden som är av stor vikt för kommunen. Det omfattar bland annat mål och riktlinjer för kommunens verksamheter samt den kommunala budgeten och den kommunala skattesatsen.

Nuvarande ledamöter och ersättare
Ledamöter och ersättare utsedda genom kommunalvalet den 9 september 2018.

Mia Honeth
ledamot, gruppledare


Staffan Bolin
ledamot


Camilla Neptune
ledamot


Cecilia Barnes
ledamot


Gunnar Brådvik
ledamot


Ursula Savonius
ledamot


Christoffer Karlsson
ledamot


Karl Branzén
ersättare


Axel Nordberg
ersättare


Sushma Uthappa-Schwerdt
ersättare


Daniel Kronmann
ersättare


Josefine Temrell
ersättare

Kommunstyrelsen kan ses som Lunds egen regering. Totalt består kommunstyrelsen av 13 ledamöter, varav 7 är heltidsarvoderade kommunalråd. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för utvecklingen av den kommunala verksamheten, och ansvarar för att på ett övergripande plan leda och samordna kommunens olika verksamheter.

Nuvarande ledamöter och ersättare
Ledamöter och ersättare utsedda av kommunfullmäktige den 25 oktober 2018.

Philip Sandberg
ordförande, kommunalråd


Camilla Neptune
ledamot


Fabian Zäll
ersättare


Jessica Ulfgren
ersättare


Staffan Bolin
2:e vice ordförande, gruppledare


Håkan Friberg
ersättare


Sushma Uthappa-Schwerdt
ersättare


Ulf Nilsson
ledamot, gruppledare


Camilla Lundberg
ersättare


Ulrika Wallin
ersättare


Gunnar Brådvik
ledamot, gruppledare


Fabian Zäll
ersättare


Joakim Vasiliadis
ersättare


Mia Honeth
ledamot, gruppledare


Christoffer Karlsson
ersättare


Axel Nordberg
ersättare


Cecilia Barnes
ledamot, gruppledare


Christian Resebo
ersättare


Camilla Neptune
ersättare


Inger Tolsved Rosenkvist
2:e vice ordförande, gruppledare


Oskar Vilhelmsson Timmermand
ersättare


Robert Barnes
ledamot, gruppledare


Bozena Irene Werbart
ersättare


Peter Hedberg
ersättare


Jörgen Jörgensen
ledamot, gruppledare


Joanna Lundell
ersättare


Tove Klette
ledamot, gruppledare


Daniel Kronmann
ersättare


Monika Lekander
ersättare


Ursula Savonius
ledamot, gruppledare


Camilla Norberg Hansen
ersättare


Mark Collins
ersättare


Mette-Maaria Lundström
ersättare


Claes Berne
ledamot


Lars Trägen
ledamot


Nils Gårder
ordinarie, gruppledare


Gun Rydin Wennborg
ersättare


Kerstin Lindbom
ledamot


Karl Branzén
ledamot